Content

Jak pracować z rotującym zespołem? - Zarządzanie wiedzą i rozwojem w zespołach o wysokiej rotacji


 
   

 


 

Jak pracować z rotującym zespołem? - Zarządzanie wiedzą i rozwojem w zespołach o wysokiej rotacji   

W niektórych branżach rotacja w zespole stanowić zaczyna poważny problem dla menedżera. Wiąże się to z jednej strony z jej wielkością, czyli stosunkowo dużą liczbą członków zespołu, którzy odchodzą z pracy. Z drugiej strony staje się zjawiskiem cyklicznym i regularnym. W tej sytuacji menedżer permanentnie pracuje w warunkach niedoborów kadrowych, których nie biorą pod uwagę wymagania dotyczące realizacji wyniku.

 

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do team liderów i menedżerów średniego szczebla, zainteresowanych rozwojem kompetencji w zakresie zarządzania rozwojem pracowników i wiedzą w zespole, w kontekście ograniczenia rotacji oraz minimalizowania jej skutków.

 

Efekty

 W wyniku szkolenia uczestnicy:

 

 • Poznają wskaźniki opisujące rotację i będą potrafili zastosować je do stworzenia charakterystyki własnego zespołu
 • Poznają podstawowe strategie minimalizowania skutków rotacji: skracanie czasu wdrażania nowego pracownika, utrzymywanie know how w zespole oraz będą potrafili zaadaptować je do swoich przypadków
 • Rozwiną umiejętność prowadzenia spotkań skoncentrowanych na wymianie wiedzy
 • Poznają podejście traktujące zarządzanie rozwojem pracowników jako narzędzie do utrzymania ich w zespole
 • Rozwiną umiejętność prowadzenia indywidualnych rozmów rozwojowych z pracownikami

 

Program

Moduł I

Jak rotuje mój zespół?
Autodiagnoza uczestników
 •  Podstawowe wskaźniki opisujące rotację w zespole: skuteczność rekrutacji, wielkość rotacji w zespole, średni staż pracy członka zespołu
 • Cykl życia pracownika oraz cykl życia zespołu
 • Aktualna mapa zespołu - tworzenie przez uczestników map uwzględniających
  staż pracy, kompetencje, zaangażowanie oraz efektywność pracowników
Moduł II

Utrzymywanie know how w zespole
 • Analiza map zespołów uczestników i definiowanie właściwych strategii postępowania
 • Wiedza jawna i wiedza ukryta w zespole
 • Kluczowe wyzwania związane z zarządzaniem wiedzą w zespole: Jak zachęcić ludzi do dzielnie się wiedzą? Jak skracać czas wdrażania pracownika?
Moduł III

Zespołowe sesje dzielenia się wiedzą
 • Spotkania dotyczące dzielenia się wiedzą jako narzędzie rozpowszechniania wiedzy ukrytej
 • Możliwe scenariusze spotkań dotyczących dzielenia się wiedzą
 • Prowadzenie sesji zespołowego dzielenia się wiedzą – ćwiczenia praktyczne
Moduł IV

Rozmowy rozwojowe z pracownikami
 • Troska o rozwój pracowników jako narzędzie zatrzymywania ich w zespole?
 • Roczny cykl rozmów rozwojowych z pracownikiem – częstotliwość, treść, scenariusz i cele z perspektywy menedżera zespołu
 • Symulacje rozmów rozwojowych z pracownikami

 

 

Prowadzący

Informacje organizacyjne

Miejsce: Wszechnica UJ | ul.Sławkowska 10, Kraków
Termin: 18 marca 2019, godz. 9.00 - 17.00

Koszt udziału w szkoleniu: 
-cena regularna - 900 zł netto (+23% VAT)
-early bird do 28 lutego - 700 zł netto (+23% VAT)
-udział w min. 3 szkoleniach w ramach Team Leaders' Week - 600 zł netto (+23% VAT)*
*cena za udział w 1 szkoleniu

 

 


KONTAKT

Izabela Górska

Izabela Górska

Konsultant ds. projektów rozwojowych

izabela.gorska@wszechnica.uj.pl

506 006 087

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big