Content

Szczegóły programu


Program
SzczegółyWarsztatyWarsztatyPrelegenciPartnerzyMiejsce


Przestrzeń do współmyślenia.

Jaka przestrzeń pomaga w nawiązywaniu relacji między ludźmi i między ideami? Jak możemy ją wykorzystać do wspólnej pracy?

 

Krótki wykład opiera się na wieloletnich doświadczeniach autora, które gromadził najpierw jako architekt i alpinista, a na przestrzeni ostatnich 40 lat – jako założyciel ośrodka twórczego zarządzania i facylitator procesów zmian w zarządzaniu. Na przykładach z osobistego doświadczenia przyjrzymy się różnym rodzajom wymogów kształtowania przestrzeni na potrzeby twórczego myślenia.

 

Jaka przestrzeń – fizyczna, emocjonalna i poznawcza – sprzyja myśleniu w duchu współpracy? Jakie cechy przestrzeni powinniśmy próbować uzyskać, kształtując interakcje sprzyjające współpracy, i jakie czynniki powinniśmy brać pod uwagę? Jaka część zastanych warunków odpowiada optymalnie naszym celom? Jak radzić sobie z brakami?

 

Jakie procesy możemy zacząć wprowadzać, kiedy nie ogranicza nas już przestrzeń odziedziczona z przeszłości?

Prelegent:

John Varney - Facylitator procesów zarządzania zmianami, Centre for Management Creativity


Grupa samodzielna i niesamodzielna. Jak wspierać pracę grupy w kierunku samodzielności i proaktywności?

Funkcjonowanie w organizacjach, społeczeństwie, uczestniczenie w projektach i przedsięwzięciach nierozerwalnie wiąże się z pracą w grupie. Grupa w trakcie dochodzenia do celu wielokrotnie doświadcza swojej samodzielności, ale równie często staje się niesamodzielna i zależna od tego co zaproponuje osoba prowadząca pracę grupy (trener, moderator, przełożony, itd.).

 

Tryb samodzielnej pracy grupy, do którego zwykle, docelowo dążymy, charakteryzuje się między innymi jasnością celów pracy, gotowością uczestników do generowania rozwiązań, otwartą wymianą informacji, współudziałem uczestników w planowaniu dalszego ciągu pracy. Obserwując grupę samodzielną można odnieść wrażenie, że w sposób efektywny podejmuje ona wyzwania i aktywnie pokonuje przeszkody.

 

 • Jakie zatem czynniki sprzyjają samodzielnej pracy grupy?
 • Co zatrzymuje grupy na drodze do przyjęcia trybu samodzielności?
 • Jak zachęcać i wspierać grupę w dążeniu do samodzielności?
 • Jak tworzyć przestrzeń sprzyjającą aktywnej pracy grupy?

Podczas wystąpienia spojrzymy na zagadnienia z kilku perspektyw: indywidualnej, zespołowej i organizacyjnej.

Prelegent:

Artur Krupa - Facylitator, trener, coach, Wszechnica UJ
 


Jak wykorzystać potencjał organizacji.

W erze planów, celów, procedur menedżerowie często stają przed wyzwaniami związanymi ze spadającym zaangażowaniem zespołów, menedżerów, partnerów biznesowych. Ciągła kontrola wyników pracy, budowanie zaangażowania poprzez coraz bardziej rozbudowane mechanizmy motywacyjne to codzienność wielu organizacji. Oddanie większej decyzyjności w ręce pracowników może realnie wpłynąć na polepszenie wyników.
 

 • Jak odpowiedzialnie oddać odpowiedzialność?
 • Jak spowodować, aby menedżer mógł skupić się na rozwijaniu umiejętności zamiast na kontrolowaniu wyników pracy?

Wystąpienie będzie opierać się na przykładach związanych z zarządzaniem sieci franczyzowej Metrohouse Franchise S.A. i poruszy tematy związane ze zmianą w modelu współpracy z partnerami franczyzowymi.

Prelegent:

Marta Żółkowska – Country Manager, Metrohouse Franchise S.A.


Od idei do systemu. Krótka historia rozwoju organizacji opartego na proaktywności.

W prezentowanym studium przypadku przedstawione zostaną kluczowe etapu wzrostu organizacji oraz to w jaki sposób angażowanie pracowników w rozwój nowych idei miało wpływ nie tylko na ich realizację ale również na wielkość organizacji i zasięg jej działania.

 

Będzie to opowieść o powstałym w 1993 roku jarosławskim kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które w początkach swojej działalności zatrudniało 6 członków personelu, dziś ponad 550 osób, pomagając 1100 podopiecznym. Opowiemy o ewolucji od małej grupy przyjaciół zarażonej wspólną ideą do dużej, złożonej organizacji o rozbudowanej strukturze, zróżnicowanych obszarach działania oraz skomplikowanym systemie finansowania.

 

Będzie to także opowieść o ryzykach i dylematach angażowania pracowników we współmyślenie i współtworzenie organizacji.

 

Podczas prezentacji podzielimy się doświadczeniami:
 

 1. Jak w sytuacji dużego zaangażowania i spontanicznych pomysłów utrzymać koncentrację na priorytetach?
 2. Jak kontrolować zasoby poświęcane na realizację nowych projektów?
 3. Jak utrzymać proaktywność pracowników w rozbudowanej, „bezdusznej” strukturze?
 4. Które z naszych rozwiązań (a jest ich wiele) można przenieść na grunt każdej z firm i korporacji?

Prelegent:

Mariusz Mituś - Przewodniczący Zarządu, PSONI Koło w Jarosławiu

PSONI Koło w Jarosławiu

Maciej Kocurek - Prezes Zarządu Wszechnicy UJ
 


 

Podejmowanie decyzji przez zespół. Wzmocnienie czy pułapka dla efektywności? (brak miejsc).

We współczesnych organizacjach „angażowanie” odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Zależy nam na partycypacji, współodpowiedzialności, współdecydowaniu. Fascynujemy się kulturą turkusu. Menedżerowie dobrze wiedzą, że włączenie ludzi w we wspólne decyzje daje szanse na większe zaangażowanie. Jednocześnie przy podejmowaniu decyzji w większym gronie osób wciąż powracają wątpliwości:
 

 • Czy nie wpadamy w pułapkę grupowego myślenia?
 • Czy proces decyzyjny angażujący wiele osób jest efektywny? A może lepiej pozostać na poziomie konsultacji, pozostawiając ostateczne decyzje przełożonemu?
 • Czy ilość trudnych sytuacji, które „ściągniemy sobie na głowę”, nie przewyższy korzyści z wspólnego decydowania?

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się:
 

 • jakie jawne i podskórne napięcia towarzyszą podejmowaniu decyzji w zespole;
 • co sprawia, że mimo różnorodności perspektyw ludzie mogą patrzyć  zbyt wąsko;
 • skąd bierze się syndrom „zgadzamy się na pierwszy lepszy pomysł;
 • jakie techniki pomagają unikać pułapki zawężenia;
 • co sprawia, że ludzie nie są w stanie zgodzić się na jedno rozwiązanie;
 • jakie techniki mogą pomóc w zbliżaniu się do kompromisu.

Prowadzący:

Monika Gąsienica - Facylitator, trener, Wszechnica UJ
 


Projektowanie doświadczeń w przestrzeni.

W dzisiejszym świecie nie wystarczy już zaprojektować jedynie produkt, usługę czy nawet sam proces. Aby osiągnąć sukces należy wyjść poza schemat i zaprojektować całe doświadczenie z tym związane. W tym kontekście popatrzymy również na przestrzeń:
 

 • przestrzeń fizyczną, której doświadczając możemy pobudzić wyobraźnię i współpracę;
 • przestrzeń kreatywności ludzkiej, którą budujemy poprzez łączenie potencjału jednostki z potencjałem zespołu.

Ten angażujący warsztat kreatywny pobudzi wyobraźnię każdej głowy. Stosując różne techniki pracy twórczej zaprojektujemy doświadczenie w przestrzeni wspierającej współdziałanie.

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się:
 

 • jak projektować doświadczenia;
 • jak wykorzystywać pełny potencjał kreatywny zespołu;
 • jak rozwijać własną przestrzeń kreatywną;
 • jak zbudować przestrzeń do ko-kreacji i współdziałania.

Prowadzący:

Renata Nowakowska - Innovation Manager, Skanska Property Poland


Siła menedżera, jak wzmacniać siebie oddając władzę zespołowi? (brak miejsc).

Lider, który nie chce wpływać na zespół w zasadzie nie jest liderem. W poszukiwaniu siły oddziaływania współcześni menedżerowie sięgają więc po różne "moce": dbają o ciągłe dokształcanie, rozwijają talenty, podnoszą swój status w organizacji, podkreślają prawa wynikające z rangi... Tym samym zdarza im się zapominać o tych, na których chcą wpływać, a przy okazji umyka im prosta prawda, że wzmacniając swoich ludzi mogą wzmocnić ich lidera.

 

Korzyści dla uczestników warsztatu:
 

 • wiedza czym różnią się status, ranga i charyzma;
 • świadomość, jakie zasoby wewnętrzne pomagają w skutecznym wywieraniu wpływu;
 • refleksja nad własnymi umiejętnościami wzmacniania innych i testowanie narzędzi poszukiwania zasobów;
 • rozwijanie umiejętności facylitacyjnych jako sposobu budowania u innych poczucia sprawczości;
 • doświadczenie współzależności w grupie i refleksja nad naturą władzy.

Prowadzący:

Paweł Grzesik - Trener, coach, Wszechnica UJ
 


Jak angażować pracowników we wdrażanie strategii w organizacji – praca z metaforą.

Każda organizacja doświadcza różnego rodzaju wyzwań związanych z implementacją jej nowej strategii. Jakkolwiek elementy samego procesu wdrażania strategii są różne dla poszczególnych organizacji, to wspólnym mianownikiem – kluczem do sukcesu – okazuje się być tworzenie odpowiedzialności i poczucia spójnego, jasnego jej zrozumienia, a tym samym angażowanie wszystkich pracowników wokół opracowanej strategii. Tak, aby każde istotne działanie było wykonywane w sposób ściśle tej strategii odpowiadający.

 

Jak zatem angażować wszystkich pracowników w realizację strategii przedsiębiorstwa?

W odpowiedzi na to pytanie użyteczna okazuje się być praca z metaforą, która w sposób naturalny wymusza utożsamianie się z nowym – omawianym zagadnieniem, co przekłada się na natychmiastowy efekt, w postaci identyfikacji, szybszego zrozumienia i współodpowiedzialności za wdrażanie i realizację wypracowanych w obrębie strategii działań i rozwiązań.

 

Podczas warsztatu uczestnicy:
 

 • zapoznają się z metodologią metaforycznej i symbolicznej pracy z zespołem oraz wskazówkami jej praktycznego wykorzystania;
 • zrozumieją zastosowanie metody jako angażującej pracowników w proces zmian w organizacji;
 • doświadczą metody podczas pracy warsztatowej;
 • poznają przykład zastosowania metody w angażowaniu pracowników w implementację strategii organizacji.

Adresaci:

Warsztat przeznaczony jest dla trenerów, coachów, facylitatorów oraz osób pracujących z grupami i zespołami.

Prowadzący:

Aleksandra Bukowska - Facylitatorka, trenerka, konsultantka biznesu, specjalistka zarządzania zmianą, Sunday Morning

 


Facylitacja jako wsparcie procesu zmiany kultury organizacyjnej (brak miejsc).

Facylitacja zazwyczaj kojarzy się z grupowym wypracowaniem rozwiązania jakiegoś zagadnienia. Na ile może być stosowana podczas dłuższych, złożonych procesów transformacji w organizacjach? Podczas warsztatu przyjrzymy się tej kwestii na przykładzie wyzwania, polegającego na zmianie kultury organizacyjnej zespołu na bardziej kreatywną i innowacyjną. Wykorzystamy w tym celu podejście zaproponowane przez Görana Ekvalla i sprawdzimy, jak korzystając z facylitacji oddziaływać na kluczowe wymiary, które wpływają na kreatywność zespołu.

 

Warsztat przeznaczony jest przede wszystkim dla managerów zarządzających zespołami i managerów działów HR.

 

Podczas warsztatu zajmiemy się formami pracy o charakterze facylitacyjnym, które wspierają zmianę wybranych wymiarów klimatu organizacyjnego wpływającego na kreatywność. Koncepcja Görana Ekvalla zostanie przedstawiona w wymiarze niezbędnym do realizacji warsztatu. Uczestnicy są zaproszeni do wnoszenia osobistych i zawodowych doświadczeń, które pomogą we wspólnym uczeniu się.


Uczestnicy warsztatu dowiedzą się:
 

 • jak strategicznie wspierać facylitacją proces zwiększania kreatywności zespołu;
 • jak zaplanować i przeprowadzić proces takiej zmiany;
 • jakie metody facylitacji wspierają wybrane obszary wpływające na kreatywność zespołu;
 • gdzie w procesie zmiany lider zespołu potrzebuje wsparcia facylitatora.

Podczas warsztatu umówione zostaną także metody pracy facylitacyjnej oparte o badanie doceniające (Appreciative Inquiry) oraz myślenie dywergencyjne i konwergencyjne.

Prowadzący:

Tomasz Cichocki – konsultant, trener, coach i facylitator, Aretes Consultants


 

 

 


KONTAKT

Magda Krakowska-Buszek

Magda Krakowska-Buszek

Specjalista ds. PR

magdalena.krakowska@wszechnica.uj.pl

506 024 568

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big