Content

YOU(TH) ON STAGE!

Wszechnica UJ wspólnie z partnerami krajowymi i zagranicznymi realizuje projekt pod nazwą YOU(TH) ON STAGE! Projekt finansowany jest ze środków Programu Erasmus+ Akcja 2. Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży.

Tematem projektu jest włączenie społeczne młodzieży z mniejszymi szansami w kontekście rynku pracy krajów, z którego pochodzą organizacje partnerskie. Konsekwencje kryzysu roku 2008 i obecne niepokoje społeczno-polityczne istotnie wpływają na psychologiczną, społeczną i ekonomiczną sytuację młodzieży. To młodzież była największym przegranym kryzysu, bowiem to wśród niej odnotowano największy procent bezrobotnych w zestawieniu z ogółem społeczeństwa. Do dziś wskaźnik bezrobocia wśród osób młodych jest 2,5 razy większy niż ten odnoszący się do pozostałej części populacji Wielkiej Brytanii, Polski i Słowacji, a w Gruzji współczynnik ten jest jeszcze większy. Na powyższe przyczyny trudności we włączeniu społecznym ludzi młodych poprzez pracę nakładają się specyficzne konteksty każdego z krajów partnerskich. W Wielkiej Brytanii jeszcze bardziej skomplikowaną sytuację mają młodzi ze środowisk imigracyjnych - niepewność powiększają negocjacje wokół Brexitu. Z kolei w Polsce i na Słowacji ludzie młodzi stoją przed dylematem migracji, szczególnie ci z mniejszych miejscowości, Gruzja poza obciążeniami wynikającymi z sowiecką przeszłością mierzy się z dużymi kosztami społecznymi niedawno wprowadzanych wolnorynkowych reform.

 

Opracowane w ramach projektu produkty i realizowane działania przyczynią się do społecznego włączenia młodzieży z grupy docelowej, wielokierunkowej integracji i obopólnych korzyści stron uczestniczących w wymianie pracy (pracownicy, pracodawcy), a także będą możliwe do wykorzystania w przyszłości już po zakończeniu realizacji projektu. Realizacja projektu przyczyni się z jednej strony do wzrostu wśród młodych ludzi (szczególnie tych z mniejszymi szansami) kompetencji społecznych i samoorganizacyjnych potrzebnych w pracy, z drugiej strony wyposaży pracowników młodzieżowych i pracodawców w kompetencje pozwalające wykorzystać potencjał różnic pokoleniowych. Dodatkowo pogłębiony zostanie dialog pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w “startowanie” młodych ludzi na rynku pracy (młodzi, edukatorzy, pracownicy młodzieżowi, pracodawcy i ich menedżerowie). Koordynatorem projektu jest Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Okres realizacji: 1.03.2018 – 31.12.2019.

Budżet projektu: 113 360 EURO

Źródło finansowania: Erasmus+ Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne w sektorze młodzieży.

Lider:

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o., Polska

rafal.stozek@wszechnica.uj.pl 

Partnerzy:

Institut celostnej edukacie, Słowacja
 

Oldham Theatre Workshop, Wielka Brytania
 

Youth Association DRONI, Gruzja

 

Skrypty/Scripts:

Scenariusze/Scenarios:

Gruzja/Georgia: 

Polska/Poland: 

Wielka Brytania/United Kingdom:

Słowacja/Slovakia:


KONTAKT

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big