Content

Projekt ELEF

Aktywizujące metody pracy z grupą - wykorzystanie metod trenerskich i facylitacyjnych w pracy z uczniami

Szkolenia wykorzystują metody trenerskie i facylitacyjne zaadaptowane do technik, metod i warunków pracy nauczyciela z grupą uczniów.
 

Celem cyklu szkoleń jest przygotowanie przyszłych nauczycieli  do propagowania wśród młodzieży (uczniów) postaw i wartości takich jak:

 • akceptacja różnorodności poglądów i postaw,
 • umiejętność dyskutowania z poszanowaniem drugiej osoby,
 • otwartość i współpraca,
 • wykorzystywanie potencjału grupy do osiągnięcia wspólnych celów,
 • wykorzystywanie własnego potencjału dla dobra ogółu,
 • udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych,
 • poszanowanie wolności obywatelskich i  godności drugiego człowieka.

Metody pracy 

Szkolenia dla studentów prowadzone będą z zastosowaniem różnorodnych technik warsztatowej pracy z grupą – symulacji, prezentacji, pracy w grupach, pracy indywidualnej, ćwiczeń problemowych. Metody i formy pracy z uczestnikami szkolenia uwzględniać będą kontekst w jakim studenci – przyszli nauczyciele-  pracować będą z grupami uczniów podczas prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych/ lekcji. Zawartość merytoryczna szkoleń będzie prezentowana  w kontekście konkretnych doświadczeń i wyzwań Uczestników. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć nowe umiejętności i otrzymać informację zwrotną.

Adresaci

Szkolenia adresowane są do studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego biorących udział w kursie przygotowawczym do zawodu nauczyciela. Preferowane wydziały: Historyczny, Polonistyki, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Studenci innych wydziałów UJ i innych uczelni przyjmowani będą  w miarę wolnych miejsc). Warunkiem udziału w szkoleniu jest zrealizowanie praktyki nauczycielskiej w szkole (pomiędzy modułem III i IV).

 

Szkolenie kierowane jest do studentów, którzy chcą:

 • stosować aktywizujące metody pracy z uczniami promując wśród nich wartości związane z otwartością, poszanowaniem i akceptacją różnorodności poglądów i postaw,
 • kształtować kulturę dialogu oraz wyposażać uczniów w wartości, które prowadzą do tworzenia rozwiązań problemów, a nie ich pogłębiania.

Prowadzący

Zarys programu

Moduł 1: Metody trenerskie i facylitacyjne w pracy nauczyciela

Cele:

 

 • Dowiesz się jak możesz wpływać  na kształtowanie postaw u uczniów;
 • Dowiesz się na czym polega facylitacja i nauczysz się jak wykorzystywać tą metodę podczas lekcji;
 • Wymienisz doświadczenia z trenerem i innymi uczestnikami.

Sesja I. Wprowadzenie do tematyki

Sesja II: Rola facylitatora

Sesja III: Facylitacja jako narzędzie wspierające budowanie postaw

Moduł 2: Aktywne metody nauczania i budowanie autorytetu nauczyciela

Cele:

 • Dzięki ukończeniu modułu 2:Poznasz różnorodne metody aktywnego prowadzenia zajęć;
 • Dzięki warsztatowej formie zajęć zdobędziesz praktyczne doświadczenie w wykorzystaniu aktywnych metod do pracy z grupą;
 • Będziesz świadomy co buduje a co niszczy autorytet nauczyciela;
 • Otrzymasz informację zwrotną od trenera i innych uczestników;
 • Zidentyfikujesz swoje obszary do rozwoju.

Sesja I: Aktywne metody pracy z grupą

Sesja  II: Budowanie autorytetu

Sesja III i IV: Ćwiczenia praktycznego zastosowania nowo poznanych technik

Moduł 3: Projektowanie zajęć wykorzystujących aktywne metody pracy z uczniem

Cele:

 • Przećwiczysz  budowanie scenariuszy zajęć;
 • Zastosujesz w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte podczas modułów 1-3;
 • Będziesz mieć szansę na skonsultowanie swoich pomysłów z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.

Sesja I: Budowanie zaangażowania

Sesja II: Tworzenie scenariuszy zajęć

Sesja III: Praca nad scenariuszami zajęć


Pomiędzy Modułem 3 i 4 uczestnicy warsztatów otrzymają „zadanie domowe”:
 

 1. Wypełnienie dziennika praktyk studenckich w szkole i przyniesienie go na ostatnie zajęcia.
 2. Przygotowanie krótkich prezentacji PPT pt.:  „Moje aktywne lekcje – sukcesy, wyzwania, wnioski na przyszłość”.
   

Moduł 4: Podsumowanie - dobre praktyki:

Cele:

 • Wymienisz się z innymi uczestnikami  doświadczeniem z realizacji lekcji z wykorzystaniem poznanych podczas warsztatów metod, technik i narzędzi;
 • Będziesz mieć szansę na poddanie dyskusji  pytań i wątpliwości, które mogą się pojawić po przeprowadzeniu zajęć;
 • Wspólnie z innymi uczestnikami stworzysz  katalog dobrych praktyk oraz najczęstszych błędów.

Sesja I: Zebranie doświadczeń

Sesja II: Analiza błędów

Sesja III: Podsumowanie

Terminy

Moduł I: 23 marca 2018

Moduł II: 6 kwietnia 2018 (dzień 1)        

                27 kwietnia 2018 (dzień 2)

Moduł III: 18 maja 2018

Moduł IV: 12 października 2018

Ceny

Warsztaty oferowane są dla uczestników nieodpłatnie. Udział uczestników finansowany będzie w ramach realizowanego przez Wszechnicę UJ projektu Erasmus+ „European Learning Enviroment Formats for Citizenship and Democracy”. 

zgłoś udział

 

Regulamin uczestnictwa w programie Aktywizujące metody pracy z grupą - wykorzystanie metod trenerskich i facylitacyjnych w pracy z uczniami.

 

 

KONTAKT

Piotr Gębalski

Piotr Gębalski

Specjalista ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej

piotr.gebalski@wszechnica.uj.pl

514 206 345

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big