Content

Kampus Liderów Społecznych

DLACZEGO?


W parze z rozwojem intelektualnym nastolatków iść powinien- rozwój ich umiejętności społecznych. Dorastanie to pierwszy moment, w którym młodzi ludzie są gotowi brać sprawy w swojej ręce, organizować się wokół inicjatyw i idei, szukać swojego miejsca w społeczeństwie. Niezbędne zaczynają im być umiejętności współpracy w grupie, liderowania, konstruktywnego dyskutowania, wzbudzania u siebie i innych zaangażowania i pomysłowości we wspólnych sprawach. Te umiejętności nie są powszechne, co widać nie tylko w przypadku nastolatków, ale też młodych dorosłych – podejmujących się różnych inicjatyw zawodowych i społecznych.

 

W obszarze zainteresowań naukowych czy np. uzdolnień artystycznych młodzi ludzie mogą znaleźć dla siebie dość szeroką ofertę zajęć wspierających – Ci z Państwa, którzy korzystali z programu „Poławiacze Pereł” wiedzą, że my również takie zajęcia prowadzimy. W tym roku naszą ofertę poszerzamy o  „Kampus liderów społecznych”.

 

Projekt ten skierowany jest do osób aktywnych społecznie (członkostwo w organizacjach poza rządowych, samorządach szkolnych, działalność na rzecz społeczności lokalnej) przejawiających predyspozycje do pełnienia w przyszłości funkcji liderów społecznych.To program, który wzmacnia ich umiejętności angażowania innych do współpracy i liderowania w przedsięwzięciach podejmowanych przez grupy uczniowskie i społeczne.  Uczestnicy doświadczą i nauczą się, co to znaczy prowadzić działania w sposób partycypacyjny i dlaczego ten sposób jest ważny w budowaniu aktywnych, zaangażowanych społecznie grup. 

 

DLA KOGO?


Dla uczniów (w wieku 16-19 lat), którzy wykazują zainteresowanie i gotowość do:

 

 • brania udziału w działaniach społecznych, w szkole i poza nią – takich jak wolontariat, inicjatywy lokalne itp.;
 • współpracy w grupie (także podejmowania się roli liderów);
 • zgłaszania pomysłów i organizowania działań, służących społecznościom szkolnym lub lokalnym;

Zapraszamy osoby, które już działają (np. w wolontariacie, harcerstwie, samorządach) lub takie, które właśnie szukają możliwości działania. 

 

TERMINY


Szkoła Letnia „Poławiacze Pereł 2018” – Kampusy liderów społecznych

 

Kampus Liderów społecznych – edycja I (15-20 lipca)

Kampus Liderów społecznych – edycja  II (22-27lipca)

 

KORZYŚCI


 

Uczestnicy:

 • zyskają umiejętności angażowania ludzi do wspólnych dyskusji, tworzenia rozwiązań i kreatywnych pomysłów we wspólnych sprawach;
 • będą wiedzieli jak wykorzystać różnorodność pomysłów i perspektyw w grupie jako wartość i umieli konstruktywnie poradzić sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • będą umieli poprowadzić wspólne inicjatywy bardziej skutecznie i z większą przyjemnością z współpracy;
 • Doświadczą, jak wiele można osiągnąć poprzez wzajemne zaangażowanie i pomysłowość członków grupy.

Szkoła:

 • zyska uczniów, którzy podniosą swoje umiejętności wspólnego działania, konstruktywnego rozmawiania i rozwiązywania problemów – i będą mogli te umiejętności upowszechniać;
 • wzmocni liderów gotowych podejmować się inicjatyw służących społeczności szkolnej.

Społeczność lokalna:

 • da sygnał, że potrzebuje i wspiera osoby gotowe podejmować się  społecznych działań;
 • zyska osoby o większej umiejętności i gotowości do konstruktywnego angażowania się we wspólne sprawy;
 • da uczniom doświadczenie partycypacyjnego sposobu pracy – podstawowego w tworzeniu społeczeństw obywatelskich. 

REZULTATY


Efektem pracy są pomysły na działania w społecznościach szkolnych lub lokalnych, które uczestnicy decydują się wdrożyć po powrocie z kampusu. 

 

CHARAKTER ZAJĘĆ


Program zbudowany jest w oparciu o cztery filary:

 

1)Rozmowa na tematy istotne z punktu widzenia uczestników: Uczestnicy będą mieli szansę wymiany poglądów na temat problemów, jakie dostrzegają, lub też pomysłów, jakie chcieliby wcielić w życie, w perspektywie szkoły i społeczności lokalnych, zdecydować, jaki kierunek działań będzie w ich środowisku najbardziej użyteczny i zaplanować konkretne działania. 

Praca w tym obszarze prowadzona będzie w oparciu o facylitowane dyskusje grupowe oraz inne aktywności wymagające kreatywności czy wspólnego decydowania. W ten sposób uczestnicy pracować będą nad ważnym dla siebie tematem, wykorzystując podejście partycypacyjne.

 

2)Rozwój umiejętności współpracy w grupie: Uczestnicy, podczas interaktywnych zajęć warsztatowych będą pracowali nad rozwojem umiejętności społecznych, takich jak: angażowanie ludzi do osiągnięcia wspólnego celu, wspólne tworzenie rozwiązań, wykorzystywanie kreatywności i twórczego myślenia w grupie, angażowanie się w podejmowanie decyzji.

 

3)Doświadczenia i obserwacje „w terenie”: Uczestnicy będą mogli poznać z bliska pracę osób działających z powodzeniem w organizacjach społecznych i społecznościach lokalnych, dowiedzą się między innymi jak grupy wolontariuszy pracują nad rozwiązaniami problemów społecznych, jak liderzy grup studenckich budują zaangażowanie wśród rówieśników, co oznacza „kreatywne spotkanie grupy”.

 

4)W wyniku pracy podczas całego kampusu, uczestniczy stworzą projekt, będący odpowiedzią na dostrzeżone problemy lub pomysły usprawnień, zawierający plan działań, które uczestnicy chcą podjąć we własnych społecznościach -  szkolnej lub lokalnej. Po zakończeniu udziału w kampusie uczestnicy nadal będą mieli możliwość korzystania ze wsparcia ekspertów oraz współ uczestników kampusu we wdrożeniu pomysłu na projekt dzięki konsultacjom on-line.

 

 Udział uczestników w Kampusie liderów społecznych finansowany będzie w ramach realizowanego przez Wszechnicę UJ projektu Erasmus+ „European Learning Enviroment Formats for Citizenship and Democracy”.

 

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej ilości osób zastrzegamy możliwość odwołania poszczególnych kampusów lub całego projektu.

 

 

KONTAKT

Izabela Górska

Izabela Górska

Koordynator projektów

izabela.gorska@wszechnica.uj.pl

506 006 087

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big