Content

Kampus Liderów Społecznych

DLACZEGO?


W parze z rozwojem intelektualnym nastolatków iść powinien- rozwój ich umiejętności społecznych. Dorastanie to pierwszy moment, w którym młodzi ludzie są gotowi brać sprawy w swojej ręce, organizować się wokół inicjatyw i idei, szukać swojego miejsca w społeczeństwie. Niezbędne zaczynają im być umiejętności współpracy w grupie, liderowania, konstruktywnego dyskutowania, wzbudzania u siebie i innych zaangażowania i pomysłowości we wspólnych sprawach. Te umiejętności nie są powszechne, co widać nie tylko w przypadku nastolatków, ale też młodych dorosłych – podejmujących się różnych inicjatyw zawodowych i społecznych.

 

W obszarze zainteresowań naukowych czy np. uzdolnień artystycznych młodzi ludzie mogą znaleźć dla siebie dość szeroką ofertę zajęć wspierających – Ci z Państwa, którzy korzystali z programu „Poławiacze Pereł” wiedzą, że my również takie zajęcia prowadzimy. W tym roku naszą ofertę poszerzamy o  „Kampus liderów społecznych”.

 

Projekt ten skierowany jest do osób aktywnych społecznie (członkostwo w organizacjach poza rządowych, samorządach szkolnych, działalność na rzecz społeczności lokalnej) przejawiających predyspozycje do pełnienia w przyszłości funkcji liderów społecznych.To program, który wzmacnia ich umiejętności angażowania innych do współpracy i liderowania w przedsięwzięciach podejmowanych przez grupy uczniowskie i społeczne.  Uczestnicy doświadczą i nauczą się, co to znaczy prowadzić działania w sposób partycypacyjny i dlaczego ten sposób jest ważny w budowaniu aktywnych, zaangażowanych społecznie grup. 

 

DLA KOGO?


Dla uczniów (w wieku 16-19 lat), którzy wykazują zainteresowanie i gotowość do:

 

 • brania udziału w działaniach społecznych, w szkole i poza nią – takich jak wolontariat, inicjatywy lokalne itp.;
 • współpracy w grupie (także podejmowania się roli liderów);
 • zgłaszania pomysłów i organizowania działań, służących społecznościom szkolnym lub lokalnym;

Zapraszamy osoby, które już działają (np. w wolontariacie, harcerstwie, samorządach) lub takie, które właśnie szukają możliwości działania. 

 

 

ZASADY REKRUTACJI


 

W tym roku program „Poławiaczy Pereł” poszerzamy o ofertę specjalną – kierowaną wyłącznie do tych samorządów, które zgłaszały swoich uczniów na poprzednie edycje projektu.  

 

Specyfika tegorocznej edycji polega na tym, że oprócz tradycyjnych kampusów naukowych realizowanych w poprzednich latach (min. kampus dziennikarski, medyczny, nowych technologii) wprowadzamy nowy „Kampus liderów społecznych”, który będzie realizowany w innej formule oraz będzie kierowany do uczniów o nieco innym profilu.

 

Zasady rekrutacji:

Za każde 1 odpłatne zgłoszenie uczestnika na kampus naukowy, otrzymają Państwo możliwość bezpłatnego zgłoszenia 2 uczniów na „Kampus liderów społecznych” (po jednym uczniu na edycję I oraz na edycję II Kampusu liderów społecznych).

W przypadku zgłoszenia więcej niż 1 odpłatnego uczestnika na kampus naukowy ilość miejsc na Kampus liderów społecznych ulega pomnożeniu.Ilość miejsc na Kampus liderów społecznych jest ograniczona (28 osób na edycję), w wypadku jej przekroczenia będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

 Udział uczestników w Kampusie liderów społecznych finansowany będzie w ramach realizowanego przez Wszechnicę UJ projektu Erasmus+ „European Learning Enviroment Formats for Citizenship and Democracy”.

 

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej ilości osób zastrzegamy możliwość odwołania poszczególnych kampusów lub całego projektu.

 

 

PROGRAM OGÓLNY SZKOŁY LETNIEJ „POŁAWIACZE PEREŁ” 2017 –
Kampus liderów społecznych

 

 

Spotkania szkoleniowo - warsztatowe (16 h)

 • Uczestnicy doświadczą siły twórczego myślenia drzemiącej w grupach i nauczą się  wspierać kreatywność grupową.
 • Uczestnicy doświadczą tego, w jaki sposób można planować wspólne działania, by każdy czuł się zaangażowany.
 • Uczestnicy uświadomią sobie, że różnice zdań w grupie mogą prowadzić do lepszych decyzji i bogatszej perspektywy.
 • Uczestnicy nauczą się jak rozmawiać, by korzystać z różnych opinii, a nie wpadać w konflikty z ich powodu.
 • Uczestnicy nauczą się, w jaki sposób wraz z grupą wymyślać nowe i realistyczne rozwiązania.
 • Uczestnicy dowiedzą się, jak zespół może pomóc w rozwijaniu dobrych pomysłów.

 

Spotkania z praktykami działalności społecznej (6 h)

 

 • Spotkanie z członkami stowarzyszenia, prowadzącego jedną z największych akcji charytatywnych w Polsce.
 • Spotkanie z ekspertem, prowadzącym debaty w ramach studenckiego klubu debat.
 • Spotkanie z ekspertem, działającym w grupie inicjatyw lokalnych.

 

Dyskusje i praca nad projektami (8 h)

 

 • Stworzenie listy tematów, które zdaniem uczestników będą wartościowym obszarem do działania.
 • Uczestnicy pogrupują tematy i wybiorą dwie kategorie ciekawe dla wszystkich.
 • Uczestnicy będą dyskutować o wybranych tematach pod opieką facylitatora, korzystając z z umiejętności, które do tej pory poznali.

 

 

TERMINY


 

Szkoła Letnia „Poławiacze Pereł 2017” – Kampusy liderów społecznych

 

Kampus Liderów społecznych – edycja I (16-21 lipca)

Kampus Liderów społecznych – edycja  II (23-28 lipca)

 

Do 15.05.2017r.– należy przesłać wersję elektroniczną Zgłoszenia Fundatora na adres email: izabela.gorska@wszechnica.uj.pl, a oryginał dokumentuprzesłać pocztą na adres: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego; ul. Sławkowska 10, 31- 016 Kraków.

 

Do 02.06.2017r.  należy przesłać pocztą uzupełnione pozostałe dokumenty: Formularz zgłoszeniowy uczestnika, Karty kwalifikacyjne, Opinie pedagoga szkolnego, Opinie wychowawców.

KONTAKT

Izabela Górska

Izabela Górska

Koordynator projektu

izabela.gorska@wszechnica.uj.pl

506 006 087

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big