Content

Idea projektu

Poławiacze Pereł to program odkrywania talentów, realizowany przez Wszechnicę UJ od 2006 roku. Zrodził się z przekonania, że talenty rozkładają się równomiernie a uzdolnieni młodzi ludzie pochodzą z różnorodnych środowisk – również tych o niższym statusie ekonomiczno-społecznym. Dotrzeć do tych najzdolniejszych, wywodzących się ze środowisk nie zapewniających wystarczającego wsparcia rozwoju potencjału intelektualnego i umożliwić im pracę nad uzdolnieniami naukowymi i artystycznymi – oto podstawowy cel projektu.

 

Program realizowany jest w formule Szkoły Letniej – intensywnych wakacyjnych obozów naukowych. W czasie dwutygodniowych turnusów wytypowani uczestnicy biorą udział w kampusach naukowych z różnych dziedzin wiedzy (np. literacko-dziennikarskim, medyczno-ratowniczym, nowych tehcnologii). Poza zajęciami naukowymi, realizowanymi we współpracy z wybranymi jednostkami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz instytucjami naukowymi, młodzież bierze również udział w warsztatach rozwoju osobistego oraz bloku zajęć artystycznych. Dopełnieniem pobytu są spotkania z inspirującymi osobami ze świata nauki i kultury, wyjścia do instytucji kulturalnych oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

 

Pierwsza edycja projektu „Poławiacze Pereł” miała zasięg lokalny i koncentrowała się na czterech województwach Polski południowo-wschodniej. Sukces pilotażowej wersji i zainteresowanie ze strony jednostek samorządowych z innych regionów zaowocowały edycją ogólnopolską w 2007 roku – od tego czasu uczestników projektu poszukujemy w całym kraju. Dzięki zaangażowaniu partnerów  samorządowych w ciągu 12 edycji projektu „Poławiacze Pereł” wzięło w nim udział 750 osób!

Adresaci projektu


Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych odznaczających się nieprzeciętnym potencjałem intelektualnym oraz napotykających w swoich środowiskach na bariery uniemożliwiające lub ograniczające rozwój uzdolnień. Opiera się na założeniu, że to nie miejsce, w jakim urodził się i wychowuje młody człowiek, powinno determinować jego przyszłość i życiowe wybory, lecz posiadany przez niego potencjał i możliwości, jakimi dysponuje.

Korzyści udziału w projekcie


Udział w Szkole Letniej to szansa na:

 

 • pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin naukowych – również tych mało popularnych (np. antropologia, religioznawstwo, projektowanie gier komputerowych, etc);
 • rozwój pasji i zainteresowań;
 • poznanie zasad funkcjonowania uczelni oraz wybranych jednostek uniwersyteckich (m.in. instytutów, pełniących funkcję partnerów merytorycznych w projekcie; uniwersyteckich muzeów; wybranych zakładów naukowych, etc);
 • współpraca z pracownikami akademickimi, doktorantami i studentami;
 • liczne spotkania z ciekawymi osobistościami – naukowcami, dziennikarzami, artystami, pisarzami, etc;
 • wsparcie motywacyjne i rozwój umiejętności miękkich (komunikacji, pracy w grupie, asertywności, etc;
 • spotkanie osób o podobnych zainteresowaniach i sytuacji życiowej;
 • udział w wydarzeniach naukowych i kulturalnych (festiwale, wystawy stałe i czasowe, wernisaże, etc);
 • poznanie jednego z najstarszych i najpiękniejszych polskich miast.


Zasady przystąpienia do projektu


Zaproszenie do udziału w projekcie kierowane jest do wszystkich jednostek samorządowych – starostw oraz urzędów miast na prawach powiatów. We współpracy z podlegającymi starostwu szkołami przeprowadzana jest dwustopniowa rekrutacja do poszczególnych edycji.

Rozbudowując formułę projektu edukacyjnego, kierujemy nasza ofertę również do firm i organizacji, którym bliska jest idea społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy, które rozumieją wagę i znaczenie działań przyczyniających się do tworzenia wartości społecznej, mogą na różnych poziomach włączyć się w odnajdywanie i wspieranie prawdziwych talentów (sponsor nominacji do udziału w projekcie, sponsor kampusu, sponsor projektu).


Szczegółowe zasady przystąpienia do projektu opisane są w zakładkach:

 

 

Głęboko wierzymy, iż nasze działania mają sens i pomagają odnaleźć osobom, do których są kierowane, ich ukryte talenty, budzą nadzieję na zmiany, pomagają przełamać uprzedzenia względem samych siebie, aktywizują i mobilizują do pracy nad sobą. Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu fundatorów i sponsorów uda nam się stworzyć środowisko silnie zaangażowane w wyszukiwanie i wspieranie utalentowanych uczniów. Wierzymy, że spotkanie z nami będzie dla wielu młodych ludzi impulsem do rozwoju i punktem wyjścia dla wspaniałej kariery.

KONTAKT

Izabela Górska

Izabela Górska

Konsultant ds. projektów rozwojowych

izabela.gorska@wszechnica.uj.pl

506 006 087

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big