Content

Dla sponsorów

Poławiacze Pereł to program odkrywania talentów, realizowany przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2006 roku. W każdej edycji projektu bierze udział kilkudziesięciu utalentowanych uczniów szkół ponadgminazjalnych, wywodzących się ze środowisk o niskim statusie ekonomicznym i społecznym. W czasie dwutygodniowych letnich obozów naukowych biorą udział w zajęciach tematycznych prowadzonych w ramach modułu naukowego przez pracowników akademickich oraz doktorantów UJ (5 kampusów tematycznych), warsztatach rozwoju osobistego, warsztatach artystycznych oraz Vademecum Przyszłego Studenta.

 

Kandydaci do udziału w projekcie rokrocznie nominowani są przez jednostki samorządowe z całej Polski (starostwa powiatowe i urzędy miast na prawach powiatu). Rozbudowując formułę projektu edukacyjnego, kierujemy nasza ofertę również do firm i organizacji, którym bliska jest idea społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy, które rozumieją wagę i znaczenie działań przyczyniających się do tworzenia wartości społecznej, mogą na różnych poziomach włączyć się w odnajdywanie i wspieranie prawdziwych talentów w środowiskach, które nie dają młodym, zdolnym ludziom szans na rozwój własnego potencjału.

 

Przełamać wewnętrzne bariery, ukierunkować na pozytywne zmiany, aktywizować i mobilizować do dalszego kształcenia i rozwoju osobistego – oto zadanie, jakie postawili przed sobą realizatorzy projektu. Zapraszamy do włączenia się w naszą misję!
 

 

MOŻLIWE FORMY WSPÓŁPRACY:

 

FUNDATOR NOMINACJI ze wskazaniem uczestnika/ów bądź bez wskazania uczestnika/ów 

 • Firma funduje stypendia, uprawniające do udziału w Szkole Letniej „Poławiacze Pereł” 2016 dowolnej liczbie uczestników;
 • Firma może samodzielnie wyłonić uczestników projektu (przy zachowaniu kryteriów rekrutacyjnych, tj. wysokiego potencjału intelektualnego kandydata i pochodzenia ze środowiska zagrożonego marginalizacją) lub może powierzyć proces rekrutacji Wszechnicy UJ. W drugim wypadku organizator we współpracy z jednostkami samorządowymi z terenów o najniższym wskaźniku ekonomicznym  wyłania uczestników (możliwe  jest uwzględnienie dodatkowych kryteriów określonych przez firmę) .

Korzyści dla fundatora nominacji:

 • Zamieszczenie logotypu Fundatora w biuletynie podsumowującym tegoroczną edycję projektu;
 • Zamieszczenie logotypu Fundatora na stronie www Wszechnicy UJ, w zakładce poświęconej projektowi + aktywny link z przekierowaniem na stronę www Fundatora;
 • Przekazanie Dyplomu Fundatora po zakończeniu tegorocznej edycji projektu;
 • Przekazanie 2 egzemplarzy branżowego pisma o tematyce szkoleniowo-doradczej „Know How”.


SPONSOR KAMPUSU


 • Firma funduje stypendia, uprawniające do udziału w Szkole Letniej „Poławiacze Pereł" 2016 dowolnej liczbie uczestników;
 • Firma dofinansowuje organizację kampusu tematycznego (do wyboru spośród 3 planowanych kampusów naukowych: literacko-dziennikarski; nowych technologii; medyczny).

 

Korzyści dla sponsora kampusu:

 • Nadanie tytułu SPONSORA KAMPUSU;
 • Przyznanie znaku ODKRYWCA TALENTÓW możliwego do wykorzystania na stronie www i w materiałach promocyjnych Sponsora;
 • Zamieszczenie logotypu oraz informacji o Sponsorze w biuletynie podsumowującym XI edycję projektu;
 • Zamieszczenie logotypu Sponsora na stronie www Wszechnicy UJ, w zakładce poświęconej projektowi + aktywny link z przekierowaniem na stronę www Fundatora;
 • Przekazanie Dyplomu Sponsora po zakończeniu tegorocznej edycji projektu;
 • Zorganizowanie spotkania z nominowanymi uczestnikami;
 • Wystawienie materiałów promocyjnych (ulotki, roll-up, stand) sponsora na uroczystej inauguracji projektu oraz w czasie koncertu finałowego;
 • Przekazanie 5 egzemplarzy branżowego pisma o tematyce szkoleniowo-doradczej „Know How”.

 

SPONSOR PROJEKTU


 • Firma funduje stypendia, uprawniające do udziału w Szkole Letniej „Poławiacze Pereł” 2016 dowolnej liczbie uczestników;
 • Firma dofinansowuje organizację projektu.

 

Korzyści dla sponsora projektu:

 

 • Nadanie tytułu SPONSORA PROJEKTU;
 • Przyznanie znaku ODKRYWCA TALENTÓW możliwego do wykorzystania na stronie www i w materiałach promocyjnych Sponsora;
 • Zamieszczenie logotypu oraz informacji o Sponsorze w biuletynie podsumowującym XI edycję projektu;
 • Zamieszczenie logotypu Sponsora na stronie www Wszechnicy UJ, w zakładce poświęconej projektowi + aktywny link z przekierowaniem na stronę www Fundatora;
 • Przekazanie Dyplomu Sponsora po zakończeniu tegorocznej edycji projektu;
 • Zorganizowanie spotkania z nominowanymi uczestnikami;
 • Wystawienie materiałów promocyjnych (ulotki, roll-up, stand) sponsora na uroczystej inauguracji projektu, w trakcie jego trwania (w siedzibie Wszechnicy UJ) oraz w czasie koncertu finałowego;
 • Przekazanie 10 egzemplarzy branżowego pisma o tematyce szkoleniowo-doradczej „Know How”;
 • Promocja firmy na kanałach social media
 • Utworzenie zakładki firmy na stronie www

 

KORZYŚCI  ZE WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKCIE


                 

 •     Budowanie długofalowej strategii w obszarze Corporate Social Responsibility i jej przełożenie na kształtowanie wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej;
 •      Uzyskanie tytułu "Odkrywca Talentów";
 •      Możliwość pozyskania do współpracy młodych talentów z całej Polski;
 •      Marka firmy wspierającej utalentowaną młodzieżą,
 •      Wpisanie się w popularny na świecie nurt „talent search program"
 •      Promowanie firmy w materiałach promocyjno-informacyjnych oraz na stronie www organizatora.

 

 

 

Rekomendacje

 

 

Sponsorzy X edycji projektu

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna - Złoty Partner Projektu

Parker Polska

KONTAKT

Izabela Górska

Izabela Górska

Koordynator projektów

izabela.gorska@wszechnica.uj.pl

506 006 087

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big