Content

DLA SAMORZĄDÓW

 

                                                                              
PROCES NOMINACJI UCZESTNIKÓW


Zapraszamy Starostów oraz Prezydentów miast na prawach powiatów z całej Polski do uczestnictwa w projekcie „Poławiacze Pereł” w roli Fundatorów. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim istnieje możliwość zapewnienia utalentowanym młodym ludziom dwutygodniowego pobytu stypendialnego w Krakowie.

 

Zasady nominacji:
 

 • Każdy Fundator ma możliwość nominacji do udziału w programie od 1 do 8 uczniów.
 • W przypadku, gdy po zakończeniu rekrutacji pozostaną wolne miejsca, istnieje możliwość nominowania przez dane starostwo lub miasto większej ilości uczestników.
 • Określenie szczegółowych warunków rekrutacji na terenie poszczególnych powiatów/miast jest przywilejem Fundatorów.

Dokumenty do pobrania:

 

 Formularze zgłoszeniowe fundatorów (do 27.04.2018 r.): 

 

Formularze zgłoszeniowe uczestnika (do 24.05.2018 r.):

 

 

PROFIL UCZESTNIKA


 

Nie istnieją wyraźne, liczbowe wskaźniki, które pozwoliłyby na wyodrębnienie grupy uczniów, która najbardziej skorzystałaby na udziale w projekcie. Poniższe kryteria zostały celowo sformułowane w sposób, pozostawiający przestrzeń na indywidualne rozpatrzenie każdej kandydatury.

                     

Program skierowany jest do uczniów I lub II klasy szkoły średniej o szczególnie wysokim potencjale intelektualnym, który może zostać niewykorzystany z powodu barier, na jakie natrafiają utalentowani młodzi ludzie w swoim środowisku. Kryterium wyboru nie powinny być wysokie oceny, wyróżnienia czy udział w olimpiadach przedmiotowych, lecz wysoka inteligencja, wyjątkowe uzdolnienia w konkretnych dziedzinach, oryginalne zainteresowania, zaangażowanie w działalność pozalekcyjną – koła naukowe, wolontariat czy akcje społeczne.

Równie istotne jest również zagrożenie wykluczeniem społecznym, pociągające za sobą ryzyko, że ponadprzeciętny potencjał ucznia nie zostanie wykorzystany.

 

 

Proponujemy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

 

 • stałe zameldowanie w miejscowości poniżej 5 tysięcy mieszkańców lub w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, w której nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą;
 • pochodzenie z rodziny nie pełnej, wieloproblemowej lub znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;
 • bezrobocie rodziców;
 • niski poziom wykształcenia rodziców;
 • niska świadomość edukacyjna i brak motywacji do kształcenia w środowisku rodzinnym;
 • brak tradycji studiowania w rodzinie;
 • utrudniony dostęp do centrów edukacyjnych;
 • brak pozytywnych wzorców w środowisku rodzinnym i rówieśniczym;
 • niska ocena własnych możliwości, brak wiary w siebie.

 

Bardzo prosimy o rozważne nominowanie uczestników – pragniemy, by w projekcie wzięły udział

osoby w jak największym stopniu odpowiadające zaprezentowanym powyżej kryteriom.

 

 

FINANSOWANIE


Fundatorzy pokrywają koszty udziału w programie nominowanych uczniów (1-8 osób).

Stypendium dla jednego uczestnika wynosi 3 590 zł brutto i obejmuje:

 

 • zajęcia akademickie, prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową;
 • treningi rozwojowe, prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów;
 • warsztaty artystyczne, prowadzone przez animatorów kultury;
 • ścieżkę kulturalno-turystyczną: wizyty w muzeach, teatrze/kinie, wycieczki turystyczne;
 • zakwaterowanie, wyżywienie, całodobową opiekę pedagogiczną;
 • ubezpieczenie NNW, w razie potrzeby wykwalifikowaną opiekę medyczną.

 

Gorąco zachęcamy do pozyskiwania sponsorów wśród lokalnych firm - dzięki współpracy z nimi możliwe jest ufundowanie stypendiów dla większej ilości osób.

 

Każdy z Fundatorów ma możliwość nominacji do uczestnictwa w programie od 1 do 8 uczniów I lub II klasy szkoły średniej. Powinni oni spełniać kryteria przedstawione powyżej w Profilu Uczestnika.

Udział w projekcie jest dla nominowanego ucznia całkowicie bezpłatny, do czego uprawnia podpis i pieczęć Fundatora, złożona na dyplomie nominacji.

 

Zachęcamy do powierzenia rekrutacji uczestników programu jednostkom edukacyjnym.Z dotychczasowych doświadczeń współpracujących z nami partnerów wynika, że najlepiej sprawdza się dwustopniowy model rekrutacji:

 

 • na poziomie szkoły – decyzja dyrektora, pedagoga szkolnego i wychowawcy;
 • na poziomie samorządowej jednostki edukacyjnej, dokonującej ostatecznego wyboru uczestników programu spośród przedstawionych przez szkoły kandydatów.

 

Proponujemy również przygotowanie listy rezerwowej uczestników, tak by w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających nominowanemu uczniowi uczestnictwo w projekcie, stypendium mógł otrzymać inny utalentowany uczeń.

 

Jednocześnie podczas zgłaszania uczniów do danego kampusu naukowego prosimy o wyznaczenie dodatkowych kampusów, które będą traktowane jako rezerwowe w przypadku wyczerpania limitu miejsc na wybranym kampusie (na każdą grupę tematyczną przypada 14 miejsc; wyjątkiem jest kampus technologii informatycznych: 12 miejsc).

 

TERMINY


 

Szkoła Letnia „Poławiacze Pereł 2018” : 30.06 - 13.07.2018

 

Do 27.04.2018 r. - należy przesłać wersję elektroniczną Zgłoszenie Fundatora na adres email: izabela.gorska@wszechnica.uj.pl, a orginał dokumentu przesłać pocztą na adres: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego; ul.Sławkowska 10, 31-016 Kraków.

 

Do 24.05.2018 r. - należy przesłać pocztą uzupełnione pozostałe dokumenty: Formularze zgłoszeniowe uczestników, Karty kwalifikacyjne, Opinie pedagoga szkolnego, Opinie wychowawców. 

 


KONTAKT

Izabela Górska

Izabela Górska

Konsultant ds. projektów rozwojowych

izabela.gorska@wszechnica.uj.pl

506 006 087

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big