Content

Misja firmy

 

U źródeł powołania Wszechnicy UJ  leżało przekonanie, że na polskim rynku szkoleniowo-doradczym brakuje interakcji pomiędzy wiedzą dotyczącą efektywności organizacji i pracujących w nich ludzi a praktyką oferowanych im usług. Praktycy pozbawieni odpowiednich modeli i narzędzi nie zawsze potrafią krytycznie spojrzeć na własne doświadczenie i odróżnić cenne wskazówki od obiegowych opinii. Z drugiej strony, badacze i akademicy często przedstawiają swoją wiedzę w sposób, który trudno przełożyć na konkretne rozwiązania.
 

Misją Wszechnicy UJ jest budowanie powiązań pomiędzy rzetelną wiedzą a praktyką funkcjonowania organizacji i wspierających je profesjonalistów. Powiązania pomiędzy nauką stosowaną  a biznesem Wszechnica UJ buduje na dwa sposoby:

 

 • przez stosowanie wiedzy – upowszechnianie wartościowych podejść, koncepcji i wyników badań; prezentowanie ich w odpowiedniej do potrzeb formie, projektowanie praktycznych rozwiązań na ich podstawie;
 • przez refleksyjną praktykę – wykorzystywanie praktycznych doświadczeń, subiektywnych spostrzeżeń i opinii uczestników przedsięwzięcia do krytycznego namysłu nad praktycznymi działaniami i wyciągania wniosków wykraczających poza kontekst konkretnego projektu.

Wszechnica UJ pomaga budować uczące się organizacje.

 

Zamiast rozwiązywać doraźne problemy, wspiera swoich klientów w tworzeniu systemowych mechanizmów zwiększających ich autonomię i samodzielność. Zaprasza ich do współtworzenia rozwiązań, które ułatwiają wzajemne uczenie się, a także mogą być „przejęte na własność” i rozwijane bez zewnętrznego wsparcia.

 

Idealnym efektem każdego projektu realizowanego przez Wszechnicę UJ jest zwiększenie świadomości  i elastyczności organizacji w taki sposób, by mogła mądrzej wykorzystywać już zgromadzoną wiedzę i była otwarta na gromadzenie nowej.
 

Zwiększenie świadomości  i elastyczności organizacji  leży też u podstaw programów Wszechnicy UJ adresowanych do profesjonalistów rynku szkoleniowo-doradczego.

 

Wszechnica UJ dąży do wyposażenia ich w spójny model pracy, praktyczne umiejętności i narzędzia możliwe do bezpośredniego stosowania. Równie ważna jest jednak praca na głębszym poziomie: budowanie świadomości własnej roli, rozumienia jej granic, gotowości do krytycznej oceny własnej wiedzy oraz otwartości na inne modele pracy i sposoby postrzegania świata.

 

 

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big