Content

Metody pracy

 

Sposób realizacji projektów prowadzonych przez Wszechnicę UJ opiera się na założeniu, że nie istnieją uniwersalne, zawsze skuteczne rozwiązania większości praktycznych problemów, z jakimi borykają się organizacje. Istnieją natomiast sprawdzone, użyteczne metody dochodzenia do właściwych rozwiązań. W związku z tym szkolenia, coaching, doradztwo i inne formy pracy rozwojowej z klientami powinny przebiegać w jednym z dwóch trybów:

 

 • zwiększanie efektywności procesów - to przygotowanie organizacji i jej pracowników do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie wynikają z jej zadań i specyfiki działania. Rzetelne wsparcie rozwojowe musi uwzględniać to, co jest podstawowym zadaniem organizacji – dopiero dzięki temu możliwe jest określenie wizji potrzebnej zmiany i zaprojektowanie prowadzących do niej działań;
 • dłuższe projekty rozwojowe Wszechnicy UJ rozpoczynają się więc diagnozą, która wykracza poza ustalenie tematyki szkoleń, a skupia na zrozumieniu wyzwań, jakie stoją przed ich adresatami. Pozwala to sensownie korzystać z różnych form wspierania rozwoju;
 • w zależności od sytuacji, odpowiedzią na potrzeby klienta może być tradycyjne szkolenie, symulacja szkoleniowa, indywidualny lub zespołowy coaching albo też warsztat poświęcony tworzeniu procedur i standardów działania. Współpraca z Wszechnicą UJ nie kończy się na sali szkoleniowej – trenerzy są gotowi do towarzyszenia uczestnikom we wprowadzaniu rezultatów pracy w praktykę;
 • rozwiązywanie konkretnego problemu wymaga stworzenia przestrzeni łączącej doświadczenie zewnętrznych ekspertów z kompetencjami i wiedzą zgromadzoną dotychczas w organizacji klienta. Wymaga to często powołania zespołu projektowego lub organizacji warsztatów z udziałem różnych grup pracowników;
 • projektowanie potrzebnych zmian może mieć postać doradztwa lub coachingu zespołowego – konsultanci Wszechnicy UJ występują jako eksperci lub koncentrują się na tworzeniu optymalnych warunków do pracy zespołu delegowanego przez klienta.

Niezależnie od rodzaju wyzwania, metody pracy Wszechnicy UJ uwzględniają wymienione poniżej założenia:

 

 • promowanie sprawdzonych metodologii i podejść do wspierania rozwoju -  Wszechnica UJ upowszechnia wybrane, wartościowe podejścia zaczerpnięte z różnych tradycji i nurtów psychologicznych oraz modeli funkcjonowania organizacji. Za każdym razem stawia sobie za zadanie dostosowania ich do konkretnej sytuacji i wyzwań, jakie podejmują jej klienci;
 • aktywne uczenie się - Wszechnica UJ oferuje różnorodne formy wspierania rozwoju, których wspólnym mianownikiem jest interaktywność i budowanie zaangażowania uczestników. Szkolenia bazują w pierwszej kolejności na praktycznym doświadczeniu, mają atrakcyjną i różnorodną formę;
 • wykorzystanie wiedzy i doświadczeń klientów - Wszechnica UJ pracuje z osobami dorosłymi, profesjonalistami dysponującymi znacznym doświadczeniem. Ze względu na to, doświadczenie klientów jest zawsze punktem wyjścia i ostatecznym testem skuteczności oferowanych rozwiązań;
 • perspektywa grupy jako całości - konsultanci Wszechnicy UJ przyjmują perspektywę, zgodnie z którą zarówno organizacja, jak i grupa szkoleniowa są czymś więcej niż zbiorem racjonalnie działających jednostek. Dzięki temu biorą pod uwagę mechanizmy, które ujednolicają zachowania grup i wywierają niezwykle istotny, choć nie zawsze uświadamiany, wpływ na sposób podejmowania przez nie zadań;
 • refleksyjna praktyka. Promowanie określonego podejścia nie oznacza postawy nauczyciela czy misjonarza, ale otwartego na informacje badacza – kogoś, kto na bieżąco obserwuje efekty własnych działań, wyciąga z nich wnioski i pozwala innym współtworzyć wiedzę potrzebną do wprowadzenia zmian.

 

 

 

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big