Content

Know How nr 9

Kolejny numer „Know How” trafia w Państwa ręce po długiej przerwie, wynikającej z bardzo zwyczajnych przyczyn. Autorzy zamieszczanych przez nas tekstów to praktycy, osoby aktywnie uczestniczące w różnego typu przedsięwzięciach rozwojowych i gromadzące w nich cenne doświadczenia. Przez ostatnie miesiące nauczyliśmy się jednak, że im więcej doświadczeń, tym mniej czasu na poddanie ich refleksji; tym trudniej zaangażować się w pracę nad artykułem i zachować cierpliwość w uwzględnianiu uwag recenzentów. Redakcję „Know How” dotyka w ten sposób problem, który staje się coraz bardziej istotny dla polskich organizacji. Wokół nas jest coraz więcej osób dysponujących cennym doświadczeniem i coraz więcej źródeł potencjalnie wartościowej wiedzy. Dzielenie się wiedzą, podobnie jak przyjmowanie jej, wymaga jednak czasu i energii, których nieustannie brakuje. W jaki sposób przekroczyć to ograniczenie? Jak sprawić, by pracownicy znaleźli motywację i czas na uczenie się od siebie nawzajem? Jak wykorzystać w tym celu narzędzia informatyczne? Z tego rodzaju pytaniami mierzy się specjalny numer „Know How” poświęcony problematyce zarządzania wiedzą.

 

Numer, który mają Państwo przed sobą, jest jedną z form podsumowania ponad dwuletniego projektu innowacyjnego, który prowadzimy wspólnie z portalem INTERIA.PL dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu „HeRosi organizacji”. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w nim rozwiązania okażą się użyteczne we wspieraniu organizacji, z którymi pracujecie.

 


Życzę owocnej lektury,

Maciej Świeży

Redaktor Naczelny

W tym numerze

WYBRANE ARTYKUŁY

 • Wywiad numeru 7 - Kontrolowany brak kontroli

  Burza w szklance wody?

  Coaching z perspektywy systemowej

  Podstawowe założenia: mechanizmy blokujące efektywność w coachingu zespołowym

  Podstawowe założenia: mechanizmy blokujące efektywność w coachingu zespołowym

  Wywiad numeru 6 - Inteligencja bez samoświadomości

background_origami_small background_origami_big