Content

Know How nr 6

Z przyjemnością zapraszam Państwa do lektury kolejnego numeru „Know How”. Tym razem inspiracją dla zamieszczonych w nim artykułów jest hasło system – wieloznaczne i często nadużywane, ale także tajemnicze i intrygujące. To, jak różnorodne są związane z nim skojarzenia można dostrzec przeglądając spis treści na następnej stronie. System bywa rozumiany jako całościowe rozwiązanie pozwalające radzić sobie z jakimś obszarem rzeczywistości („system zarządzania kompetencjami”), jest więc dowodem naszej racjonalności i kontroli nad działaniem organizacji. Z drugiej strony, z części zamieszczonych w numerze artykułów przebija rozumienie systemu jako sieci uwikłań i zależności, stawiającej bezosobowy, lecz niezwykle silny opór wysiłkom trenerów, coachów czy konsultantów usiłujących wprowadzić w organizacji racjonalną zmianę. Które rozumienie jest bliższe prawdy? Zapewne nie uda nam się tego rozstrzygnąć na następnych stronach. Gwarantuję jednak, że zapoznanie się z każdym z nich będzie nie tylko zajmujące, ale użyteczne dla systemów, których jesteście Państwo częścią.

„Know How” zmienia się i rośnie. Poszerzenie składu redakcji możecie Państwo dostrzec już dziś; podobnie jest z nową rubryką, zatytułowaną Granice roli - poświęconą, zgodnie z nazwą, etycznym i prawnym pograniczom polskiego rynku usług związanych z uczeniem się i wspieraniem rozwoju.
W następnym numerze, poświęconym kreatywności, znajdziecie Państwo natomiast artykuły autorów publikujących w „Know How” po raz pierwszy. Jest to wynik rosnącej rozpoznawalności tytułu: dzięki niej do ekspertów współpracujących z Wszechnicą UJ dołączyło szersze grono profesjonalistów kształcenia przez całe życie. Informujemy o tym z radością – większa różnorodność perspektyw i opinii to lepszy „Know How”, czego nam i Państwu serdecznie życzę.
Maciej Świeży
Redaktor naczelny

W tym numerze

WYBRANE ARTYKUŁY

 • Wywiad numeru 7 - Kontrolowany brak kontroli

  Burza w szklance wody?

  Coaching z perspektywy systemowej

  Podstawowe założenia: mechanizmy blokujące efektywność w coachingu zespołowym

  Podstawowe założenia: mechanizmy blokujące efektywność w coachingu zespołowym

  Wywiad numeru 6 - Inteligencja bez samoświadomości

background_origami_small background_origami_big