Content

Zasady publikowania

 1. Redakcja zaprasza do publikowania wszystkich autorów, jednak nie zamawia konkretnych artykułów i nie gwarantuje ich publikacji. W wypadku przyjęcia tekstu do druku zostanie on opublikowany w ciągu roku kalendarzowego, w numerze o najbardziej odpowiednim do tematyki motywie przewodnim.
 2. Publikowane w Know How artykuły przechodzą proces anonimowych recenzji, których autorami są niezależni, pracujący poza redakcją i Wszechnicą UJ eksperci w zakresie wspierania rozwoju. Decyzję o publikacji artykułu podejmuje redakcja, kierując się sugestiami recenzenta. Redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości autorów artykułów i nie informuje autorów o tożsamości recenzentów.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w tekście artykułów zaakceptowanych do publikacji.
 4. Od autorów publikujących w Know How oczekujemy oświadczenia, że nadesłany tekst nie był dotychczas publikowany oraz przekazania autorskich praw majątkowych do tekstu na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego (pobierz oświadczenie). Zobowiązanie to oznacza między innymi, że autorzy nie będą rozpowszechniali artykułu w inny sposób (np. w innym czasopiśmie lub przez udostępnienie na stronie internetowej).
 5. Zgodnie z prawem autorskim autorzy mogą natomiast dzielić się swoimi tekstami w ramach dozwolonego użytku prywatnego (tj. kopiować je dla bezpośrednich znajomych) oraz w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej (np. rozdać kopie określonej grupie uczestników swoich szkoleń).
 6. Publikacja artykułów jest bezpłatna (autorzy nie otrzymują honorariów i nie płacą za publikację). Dochody ze sprzedaży czasopisma są przeznaczane na pokrycie kosztów jego publikacji oraz działania związane z upowszechnianiem wiedzy na temat metodologii i dobrych praktyk w zakresie wspierania rozwoju.
 7. Opublikowanemu artykułowi towarzyszy krótka (ok. 800 znaków) notka ze zdjęciem, prezentująca sylwetkę zawodową autora.
 8. Know How nie jest czasopismem ściśle naukowym; nie znajduje się więc na liście czasopism punktowanych KBN. Przyjęte do druku artykuły należy wykazywać w dorobku naukowym jako "inne publikacje recenzowane" lub "recenzowane publikacje popularnonaukowe". Na życzenie autora redakcja wystawia zaświadczenia informujące o przyjęciu artykułu do druku.

 

 

 

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big

[2019-12-08 21:54:34, http://www.wszechnica.uj.pl/pl/wszechnica_uj/czasopismo_know_how/dla_autorow/zasady_publikowania/, 3.214.184.124] ## (/system/moduly/BlokBanery/Http.php:91) Notice: Undefined index: baner << Wiecej >>