Content

Szkoła Trenerów - rekrutacja trwa

 

Szkoła Trenerów to jeden z flagowych programów Wszechnicy UJ. Doskonalony przez kilkadziesiąt edycji, oparty na autorskim modelu kompetencyjnym program to sprawdzony, rzetelny sposób przygotowania się do roli trenera i zdobycia praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem szkoleń.


Kończące ją osoby są przygotowane do realizacji zadań właściwych dla poziomu „Profesjonalny Trener” – samodzielnego projektowania i prowadzenia jedno- lub dwudniowych szkoleń we własnym obszarze specjalizacji.

Adresaci szkolenia

Szkoła Trenerów to propozycja skierowana do początkujących trenerów, a także osób, które prowadzą już szkolenia, ale nie uczestniczyły dotychczas w kompleksowym kursie umiejętności trenerskich. 

Efekty szkolenia

Szkoła Trenerów Wszechnicy UJ to:

 

 • całościowa koncepcja rozwoju dostosowana do klarownego profilu kompetencji trenerskich (do pobrania);
 • doskonalony przez wiele lat program prowadzony pod kierunkiem Iwony Sołtysińskiej – trenera z wieloletnim doświadczeniem, Dyrektor Merytorycznej Wszechnicy UJ i współautorki książki „Szkolenia pracowników a rozwój organizacji”;
 • możliwość współpracy z zespołem doświadczonych trenerów-praktyków (każdy z prowadzących ma ponad 2000 godzin doświadczenia w prowadzeniu różnorodnych, zaawansowanych szkoleń na zlecenie organizacji);
 • oparcie w rzetelnej wiedzy z zakresu psychologii uczenia się i dynamiki małych grup;
 • doskonały punkt wyjścia dla dalszych, specjalistycznych szkoleń oraz udziału w procesie certyfikacji.

Absolwenci Szkoły Trenerów będą potrafili:

 

 • wykorzystać dostępne informacje o potrzebach, aby ustalić adekwatne cele szkoleniowe;
 • zaprojektować i przeprowadzić szkolenie stosując zestaw interaktywnych, angażujących metod;
 • uwzględniać proces grupowy w planowaniu i realizacji szkoleń;
 • elastycznie reagować w różnych sytuacjach szkoleniowych;
 • stosować podstawowe metody ewaluacji efektów uczenia.

Opinie uczestników szkolenia

Szkolenie jest świetną propozycją dla osób, które chcą czuć się pewnie i swobodnie... (czytaj więcej)

W Szkole Trenerów najbardziej podobała mi się forma prowadzonych warsztatów trenerskich... (czytaj więcej)
 

Prowadzący

Zarys programu

Kompleksowy, 13-dniowy program ma na celu wsparcie uczestników w samodzielnym projektowaniu, realizacji i ewaluacji efektywnych szkoleń. Przygotowano go w taki sposób, aby wyposażyć uczestników w praktyczne narzędzia pozwalające rozumieć i kształtować sytuację szkoleniową. Dopasowane do tego celu formy pracy zakładają:

 

 • różnorodność (miniwykłady, dyskusje, praca w małych grupach, praca z kamerą, ćwiczenia typu "akwarium", kwestionariusze samooceny, elementy coachingu i in.),
 • aktywny udział uczestników - zaangażowanie ich w samodzielne stosowanie poznawanych metod i technik pracy, stopniowe przejmowanie odpowiedzialności za prowadzenie fragmentów szkolenia),
 • praktyczne zastosowanie - wykorzystywanie zdobytych umiejętności w symulowanych i rzeczywistych sytuacjach (ćwiczenia podczas szkolenia, samodzielny projekt, praktyka trenerska).

Moduł I. W prowadzenie w rolę trenera (2 dni, 16 godzin)

Moduł wprowadzający w nową rolę zawodową - poświęcony pogłębionemu zrozumieniu założeń pracy szkoleniowej, kompetencji decydujących o skuteczności trenera oraz sytuacji uczących się osób dorosłych. Uczestnicy zdobywają pogłębione rozumienie potencjału i granic roli trenera oraz podstawy umiejętności tworzenia środowiska wspierającego uczenie.

Moduł II. Kompetencje podstawowe (4 dni, 32 godziny)

Intensywna, czterodniowa praca nad rozwojem najistotniejszych dla roli trenera kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych. Trening obejmuje:

 

 • klarowne prezentowanie wiedzy,
 • zadawanie pytań i prowadzenie dyskusji;,
 • udzielanie informacji zwrotnej,
 • aktywne słuchanie, podsumowywanie, parafrazowanie,
 • świadomą autoprezentację w trakcie wystąpień publicznych,
 • radzenie sobie z tremą.

Moduł III. Budowanie programu szkolenia (3 dni, 24 godziny)

Celem modułu jest wyposażenie uczestników w repertuar najbardziej użytecznych metod pracy oraz umiejętność samodzielnego zaplanowania efektywnego szkolenia. Program obejmuje:

 

 • definiowanie celów szkoleniowych,
 • przegląd różnorodnych metod i technik ich realizacji,
 • dopasowanie metod szkoleniowych do celów i specyfiki grupy,
 • tworzenie programu szkolenia i planowanie czasu,
 • organizacyjne i techniczne aspekty prowadzenia szkoleń,
 • metody ewaluacji szkoleń,
 • tworzenie programu własnego szkolenia.

Moduł IV. Realizacja szkolenia i dynamika grupy (4 dni, 32 godziny)

Moduł skoncentrowany na umiejętnościach i zjawiskach towarzyszących prowadzeniu szkoleń w małych grupach. Podstawowym sposobem pracy jest samodzielne prowadzenie fragmentów szkolenia przez każdego z uczestników. Związane z tym doświadczenia są wykorzystywane jako okazja do wzmacniania warsztatu pracy trenerskiej (prowadzenie różnych metod szkoleniowych) oraz analizowania zjawisk związanych z funkcjonowaniem grupy i dynamiką relacji między uczestnikami:

 

 • wskazówki istotne w prowadzeniu różnych form pracy szkoleniowej,
 • obserwacja procesu grupowego,
 • oddziaływanie na wybrane elementy funkcjonowania grupy,
 • reagowanie w trudnych sytuacjach szkoleniowych.

Ostatni dzień szkolenia stanowi również okazję do oceny postępów, jakie dokonały się w trakcie kursu, oceny stopnia realizacji indywidualnych celów oraz planowaniu dalszego rozwoju w roli trenera.

Cele szkolenia

Profesjonalny Trener jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za całościowe przygotowanie jednodniowego szkolenia – jest partnerem dla klientów/uczestników; ustala z nimi adekwatne do potrzeb cele i realizuje je korzystając z zestawu dobrze opanowanych metod i technik szkoleniowych.

 • Świadomie korzysta z analizy potrzeb szkoleniowych
 • Samodzielnie projektuje i prowadzi, jednodniowe szkolenia
 • Uwzględnia proces grupowy w planowaniu i realizacji szkoleń
 • Adekwatnie stosuje standardowe techniki i metody szkoleniowe
 • Elastycznie reaguje w różnych sytuacjach szkoleniowych
 • Stosuje podstawowe metody ewaluacji efektów uczenia

 

Terminy i ceny

Kraków, Edycja 46

Moduł I: 29 lutego - 1 marca 2020

Moduł II: 26-29 marca 2020

Moduł III: 17-19 kwietnia 2020

Moduł IV: 21-24 maja 2020

Brak wolnych miejsc. Rekrutacja zakończona.

 

Kraków, Edycja 47

Moduł I: 25-26 maja 2020

Moduł II: 27-30 czerwca 2020

Moduł III: 11-13 września 2020

Moduł IV: 8-11 października 2020

zarejestruj się

 

Cena: 5 900 PLN, tj. 7 257 PLN brutto za całość lub 4 raty x 1 550 PLN, tj. 4 x 1 906,50 PLN brutto, płatne przed kolejnymi modułami

 

 • Uczestnicy otrzymają rabat w wysokości 500 PLN od ceny netto szkolenia, za dokonanie płatności na 30 dni przed uruchomieniem szkolenia (cena szkolenia wynosi 5 400 PLN, tj. 6642 PLN brutto)
 • Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia

 

Informujemy również, że Szkoła Trenerów jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP, co umożliwia uzyskanie dofinansowania udziału w szkoleniu. Zapraszamy do zapoznania się z naszym informatorem, w którym przedstawiamy kolejne kroki procedury pozyskania dofinansowania przez MŚP, w ramach Małopolskich Bonów Rozwojowych. Natomiast informacje o programach dofinansowań w pozostałych województwach można znaleźć na stronie PARP wybierając nazwę województwa w zakładce dofinansowanie.

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „Szkoła Trenerów, Moduły I - IV”.
 

 

Zobacz także:

KONTAKT

Magdalena Pęcak

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych

magdalena.pecak@wszechnica.uj.pl

508 140 650

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big