Content

English for Trainers

 

Polscy trenerzy stopniowo coraz częściej działają i konkurują na rynku międzynarodowym. Stają więc przed potrzebą prowadzenia szkoleń w języku angielskim. Choć jego znajomość jest dość rozpowszechniona, dla większości osób nie oznacza to jeszcze gotowości do stosowania go na sali szkoleniowej. Na każdym etapie realizacji szkolenia potrzebne jest specjalistyczne słownictwo i zestaw struktur językowych, które pozwalają skutecznie i precyzyjnie kierować pracą grupy.

 

Odpowiedzią na tę potrzebę jest szkolenie English for Trainers, opracowany w partnerstwie Wszechnicy UJ oraz British Council. To pierwszy tego rodzaju produkt na polskim rynku szkoleniowym, łączący wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu kompetencji trenerskich z efektywną i renomowaną metodologią nauczania języka angielskiego.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom doświadczeń, pozwalających im uruchomić posiadane kompetencje językowe w sytuacji szkoleniowej, po to, by mogli efektywnie i swobodnie realizować szkolenia i programy rozwojowe w języku angielskim. Uczestnicy, wyposażeni w niezbędną bazę słownikową i rozumienie kontekstu kulturowego, będą mieli możliwość praktykowania i doskonalenia kompetencji komunikacji w języku angielskim w realnych sytuacjach szkoleniowych.

 

Program szkolenia English for Trainers może stanowić doskonałą okazję do odświeżenia warsztatu szkoleniowego oraz do nabycia nowych kompetencji, stanowiących zdecydowaną przewagę konkurencyjną.

Adresaci szkolenia

Program jest dostosowany do potrzeb osób pracujących zawodowo jako trenerzy i posługujących się komunikatywnym językiem angielskim.

 

Dla efektywności programu i możliwości realizacji postawionych celów, niezbędny jest ujednolicony poziom językowy grupy, umożliwiający komunikowanie się w języku angielskim.

 

Wymagana jest znajomość języka na poziomie minimum średniozaawansowanym (odpowiadającym kryteriom CEF B2). Nie ma konieczności przedstawienia certyfikatu poświadczającego poziom zaawansowania. Kwalifikacja do grupy o odpowiednim poziomie będzie dokonywana w oparciu o test językowy w wersji online, uzupełniony rozmową w języku angielskim. Osobom o wyższych i niższych kompetencjach językowych, które nie zakwalifikują się do grup, będziemy proponować alternatywne formy rozwoju.

 

Wymagane doświadczenie szkoleniowe: poziom „Profesjonalny Trener” zgodnie z Profilem Kompetencji Trenera Wszechnicy UJ lub doświadczenie realizacji minimum 100 godzin szkoleniowych.

Efekty szkolenia

Uczestnicy poznają słownictwo i struktury językowe umożliwiające:

 

 • organizowanie pracy grupy i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami na sali szkoleniowej,
 • prezentowanie wiedzy w języku angielskim (miniwykłady, prezentacje),
 • moderowanie dyskusji i pracy grupowej.

Będą mieli okazję ćwiczenia umiejętności szkolenia w języku angielskim, w bezpiecznym, wspierającym środowisku. Uczestnicy będą na bieżąco otrzymywać informacje zwrotne od trenerów w obszarze językowym i szkoleniowym, które mogą uwzględniać w dalszej pracy. Na zakończenie programu uczestnicy uzyskają rozbudowaną informację zwrotną od osób prowadzących, obejmującą rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju.

 

Po ukończeniu kursu uczestnik

będzie wiedział:

 • jakich struktur językowych używać, aby skutecznie budować bezpieczne i inspirujące środowisko uczenia się dla osób dorosłych
 • jak wykorzystać i doskonalić dotychczasowe umiejętności językowe, by efektywnie szkolić w języku angielskim

będzie umiał:

 • kompetentnie i efektywnie zaprezentować siebie w roli trenera w języku angielskim
 • poprowadzić fragment szkolenia, zgodny z własnym obszarem specjalizacji, w języku angielskim

będzie świadomy:

 • swoich silnych stron i obszarów do rozwoju w prowadzeniu szkolenia w języku angielskim
 • dalszych możliwości rozwoju kompetencji językowych i szkoleniowych

zdobędzie:

 • bogaty zestaw zwrotów i struktur językowych, użytecznych w sytuacjach szkoleniowych
 • nagrania prowadzonych przez siebie sesji szkoleniowych, przydatne dla dalszej praktyki i doskonalenia umiejętności

Prowadzący szkolenie

Zarys programu szkolenia

Dzień 1

Moduł I

 • Rozgrzewka językowa
 • Prezentacja struktury i programu kursu
 • Autoprezentacja – przykłady gier
 • Formułowanie celów uczenia się

Moduł II

 • Zasady prezentowania metod szkoleniowych, mówienie o procesie uczenia się – kluczowe słownictwo
 • Wyznaczanie celów szkoleniowych po angielsku

Moduł III

 • Miniwykład/ prezentacja – kluczowa metoda dla wprowadzania treści teoretycznych
 • Słownictwo wspierające prowadzenie wykładu – otwarcie, przechodzenie od zagadnienia do zagadnienia, podsumowanie

Moduł IV

 • Dyskusja – kluczowa aktywność grupowa
 • Moderowanie dyskusji – słownictwo pomocne w prowadzeniu dyskusji
 • Praktyczne ćwiczenia językowe

Dzień 2

Moduł I

 • Case study – praca z analizą przypadku
 • Zasady i słownictwo niezbędne do pracy z case study
 • Praktyczne ćwiczenia językowe

Moduł II

 • Ćwiczenie grupowe – zasady moderowania uczenia się przez doświadczanie
 • Słownictwo potrzebne do przeprowadzenia grupy przez ćwiczenia
 • Praktyczne ćwiczenia językowe

Moduł III

 • Symulacja – zasady moderowania uczenia się przez odgrywanie ról
 • Słownictwo pomocne w moderowaniu symulacji
 • Praktyczne ćwiczenia językowe

Dzień 3

Moduł I

 • Praktyczny warsztat – każdy z uczestników pracując w parze trenerskiej prowadzi fragment próbki szkoleniowej wykorzystując poznane słownictwo. Każda próbka szkoleniowa jest nagrywana
 • Sesja feedbackowa

Moduł II

 • Podsumowanie – treści szkolenia i obszarów rozwojowych
 • Wyznaczanie celów rozwojowych

IV Konferencja Ucząca się Organizacja

Zobacz także:

 

KONTAKT

Karolina Kaduszkiewicz

Karolina Kaduszkiewicz

Konsultant ds. projektów rozwojowych

karolina.kaduszkiewicz@wszechnica.uj.pl

512 083 717

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big