Content

Vademecum Menedżera - program rozwoju kluczowych kompetencji menedżerskich


Szkolenie organizowane w formule zamkniętej dla dedykowanej grupy pracowników z organizacji (8-14 osób). Cena i termin ustalane są indywidualnie.


 

Vademecum Menedżera to kompleksowy kurs rozwijający kompetencje związane z kierowaniem ludźmi, kładący nacisk na zrównoważony rozwój i poszukiwanie harmonii między sprzecznościami. Oparty na modelu konkurujących wartości Camerona i Quinna, zwraca uwagę menedżerów na obszary, które mogli dotychczas pomijać, a przez to wzmacnia ich elastyczność. Dzięki połączeniu szkolenia, coachingu wdrożeniowego i oceny kompetencji, prowadzi do rzeczywistych zmian w stylu kierowania.

 

Program przygotowano dla menedżerów średniego szczebla, którzy borykają się z typowymi dla ich roli sprzecznościami, próbując pogodzić:

 • troskę o satysfakcję i komfort zespołu z wywieraniem presji na osiąganie wyników
 • tworzenie efektywnych, powtarzalnych procedur z wspieraniem elastyczności i samodzielności 
 • komunikowanie wizji i celów firmy z tworzeniem przestrzeni dla partycypacji pracowników
 • budowaniem silnej tożsamości zespołu z otwartością na potrzeby klientów
 • korzystanie z różnorodności z kształtowaniem  jednolitej kultury firmy

Wielu menedżerów traktuje te wyzwania jak wybory typu „wszystko albo nic”. Vademecum Menedżera pomaga osiągnąć większą elastyczność - a przez to skuteczność w osiąganiu celów firmy.

Adresaci szkolenia

Cały program: kadra menedżerska średniego szczebla, o niewielkim lub średnim doświadczeniu w kierowaniu ludźmi.

 

Wybrane moduły: doświadczeni menedżerowie o tendencji do koncentrowania się na wybranych kompetencjach menedżerskich i zdradzający luki w pozostałych.

Rozwijane kompetencje

Każdy z czterech modułów programu jest poświęcony jednemu z obszarów pracy menedżera i rozwija trzy kluczowe kompetencje w jego obrębie.

 

Uczestnicy uczą się pełniej rozumieć rolę menedżera i łączyć konkurujące w jej obrębie wartości w bardziej harmonijny i elastyczny sposób. Dzięki jasnemu powiązaniu rozwijanych kompetencji z poszczególnymi modułami, program można zrealizować w całości, lub wybranych częściach.

 

Kierownik merytoryczny szkolenia

Zarys programu

Program składa się z kilku komplementarnych części. W zależności od potrzeb można zrealizować go w pełnej postaci, lub ograniczyć się do niektórych z nich:

Moduł 1. Relacje

Ocena kompetencji: pre-test [opcjonalnie]

 • informacja zwrotna 360 stopni (kwestionariusz online)
 • indywidualne raporty do wykorzystania w trakcie 1. dnia szkolenia

Kompetencje menedżera 

 • rola i odpowiedzialność menedżera
 • kompetencje menedżerskie i model konkurujących wartości
 • analiza raportów z oceny kompetencji, wyznaczanie celów rozwojowych dla uczestników

Wspieranie efektywności zespołu

 • budowanie relacji i atmosfery w pracy zespołowej
 • obserwacja funkcjonowania zespołu – identyfikacja wyzwań i mocnych stron
 • oddziaływanie na tożsamość, komunikację i współpracę z zespołem
 • ocena sposobu funkcjonowania własnego zespołu

Wspieranie rozwoju i motywowanie

 • potrzeby pracowników i źródła ich satysfakcji zawodowej
 • udzielanie informacji zwrotnej
 • rozmowy motywujące i wspieranie rozwoju

Moduł 2. Kontrola

Planowanie i organizacja pracy

 • podejścia do planowania: myślenie procesowe i projektowe
 • podstawowe elementy planowania: cele, działania, zasoby, harmonogram, ryzyko
 • efektywne prowadzenie spotkań: spotkanie planujące, spotkanie monitorujące; kick-off projektu

Delegowanie

 • kryteria wyboru zadań do delegowania; dopasowanie poziomu delegowania kompetencji motywacji pracowników
 • rozmowy delegujące i monitorujące zadania
 • reagowanie na spadek efektywności i niedotrzymane zobowiązania

Monitorowanie i doskonalenie

 • wskaźniki efektywności działania: co i po co monitorować?
 • identyfikacja strat, opóźnień i marnotrawstwa;
 • narzędzia i możliwości doskonalenia procesów organizacyjnych

Moduł 3. Wyniki

Budowanie świadomości biznesowej

 • przypomnienie podstawowych zagadnień ekonomicznych związanych z rynkową działalnością firmy
 • źródła wiedzy o sytuacji rynkowej, analiza aktualnej sytuacji firmy
 • budowanie świadomości ekonomicznej: narzędzia, procesy i zabiegi wspierające pracowników w podnoszeniu konkurencyjności firmy

Perspektywa klienta 

 • budowanie proklienckiej postawy pracowników – wspieranie
 • w dostrzeganiu i reagowaniu na potrzeby klientów
 • praca warsztatowa: ocena działania firmy / działu z perspektywy klienta, projektowanie pożądanych zmian

Mobilizowanie pracowników do działania

 • podejmowanie decyzji z uwzględnieniem realiów ekonomicznych
 • przekazywanie i uzasadnianie decyzji biznesowych oraz informacji o rynkowej sytuacji firmy
 • mobilizowanie do osiągania wyników – wspieranie wytrwałości
 • reagowanie na porażki i spadek zaangażowania

Moduł 4. Zmiana

Komunikowanie i rozwój wizji 

 • analiza strategii i wizji firmy, zastosowanie wniosków do aktualnej sytuacji z perspektywy uczestników szkolenia
 • inspirujące komunikowanie wizji
 • możliwości angażowania pracowników w tworzenie i rozwój wizji

Wspieranie kreatywności i inicjatywy

 • możliwości angażowania pracowników w rozwój i doskonalenie funkcjonowania firmy – wpływ na motywację i satysfakcję
 • kierowanie zespołową pracą koncepcyjną
 • narzędzia wspierające twórcze myślenie w pracy zespołowej

Budowanie otwartości na zmianę

 • rola zmiany i uczenia się w rozwoju firmy
 • budowanie otwartości pracowników  na zmianę  
 • studium przypadku integrujące kompetencje zdobyte w trakcie kursu (planowanie zmiany organizacyjnej w 4 obszarach)
 • podsumowanie kursu

Wsparcie wdrożenia [opcjonalnie]

Coaching - sesja 1

 • Coaching wdrożeniowy – wzmocnienie zastosowania efektów szkolenia w praktyce menedżerskiej

Ocena kompetencji: post-test

 • Powtórne gromadzenie informacji zwrotnej, indywidualny raport, analiza zmian  w poziomie ocenianych kompetencji.

Coaching - sesja 2

 • Coaching rozwojowy - analiza raportu, wyznaczanie dalszych celów.

Zobacz także

V konferencja Ucząca się Organizacja

 

 


KONTAKT

Aneta Marek

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych

aneta.marek@wszechnica.uj.pl

514 206 346

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big