Content

Team Leadership Training - rozwój kluczowych kompetencji lidera zespołu


Szkolenie organizowane w formule zamkniętej dla dedykowanej grupy pracowników z organizacji (8-14 osób). Cena i termin ustalane są indywidualnie.


 

Team Leadership Training to program opracowany w oparciu o doświadczenia współpracy z członkami międzynarodowych, rozproszonych zespołów projektowych. Prowadzony w języku polskim lub angielskim, został zaprojektowany jako wsparcie w rozwoju kompetencji lidera zespołu w środowisku międzynarodowej organizacji. Dzięki połączeniu elementów szkolenia, coachingu, zadań wdrożeniowych i oceny kompetencji, pomaga uczestnikom we wprowadzeniu wymiernych, praktycznych zmian w sposobie kierowania innymi.

Program przygotowano dla liderów, którzy zadają sobie następujące pytania:

 • Jak kierować ludźmi, dla których nie jestem przełożonym?
 • Jak zbudować autorytet, jeśli o premiach i awansach decyduje ktoś inny?
 • Jak  sprawić, by ludzie, którzy rzadko spotykają się „twarzą w twarz" byli jednym zespołem? 
 • Jak wyegzekwować efekty od kogoś kto realizuje zlecenia kilku różnych szefów?
 • Dlaczego oddać komuś zadanie,  jeżeli  sam zrobię to lepiej  i szybciej?
 • Jak nie pozwolić, by zebranie utonęło w dygresjach i pustych dyskusjach?

Adresaci

Program jest adresowany do osób kierujących zespołami projektowymi lub innymi niewielkimi zespołami - zwykle w organizacji o strukturze macierzowej lub projektowej. Odpowiada na potrzeby liderów, którzy zdobywają pierwsze doświadczenia w kierowaniu innymi lub łączą swoją funkcję z rolą specjalisty. Wspiera w pełnym podjęciu roli lidera bez konieczności wykorzystywania formalnej władzy (np. w warunkach braku podległości służbowej). Uwzględnia specyfikę zespołów wielokulturowych i interdyscyplinarnych oraz potrzeby pracowników posiadających specjalistyczne wykształcenie techniczne.

Rozwijane kompetencje

 • Motywowanie i wpływ - atrakcyjne formułowanie wizji efektów i przekonywanie innych do działania na jej rzecz
 • Delegowanie - umiejętność przekazywania innym zadań w sposób wspierający motywację i odpowiedzialność
 • Negocjowanie zasobów - umiejętność rozwiązywania konfliktów o zasoby w sposób służący interesom całej firmy
 • Prowadzenie spotkań - tworzenie warunków do twórczego, efektywnego wykorzystania wspólnie spędzanego czasu
 • Budowanie zespołu - tworzenie atmosfery współpracy, korzystanie z różnorodności i angażowanie zespołu we wspólne cele

Kierownik merytoryczny szkolenia

Elementy programu

Program składa się z kilku komplementarnych części.  W zależności od potrzeby można zrealizować go w pełnej postaci lub ograniczyć się do niektórych z nich:

Szkolenie

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują zestaw narzędzi i wskazówek wspierających efektywne działanie, a także ćwiczą ich stosowanie w trakcie symulacji i studiów przypadku odzwierciedlających typowe wyzwania zawodowe.

Zadania poszkoleniowe: projekt doskonalenia zespołu

Zestaw zadań wspieranych przez arkusze obserwacyjne i materiały  otrzymywane po każdym szkoleniu, obejmujący ocenę aktualnego funkcjonowania zespołu, projektowanie i wdrożenie zmiany. Wykonywane po każdym module zadania składają się na projekt prezentowany grupie w trakcie ostatniego modułu szkolenia.

Ocena kompetencji

Realizowana za pośrednictwem internetowej platformy ocena 360 stopni, odnosząca się do kompetencji rozwijanych w trakcie programu. Prowadzona dwukrotnie - przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu - pozwala ocenić postępy uczestników. Indywidualne raporty stanowią pomoc w wyznaczaniu celów i identyfikacji obszarów wymagających uwagi.

Coaching wdrożeniowy

Dwie telefoniczne sesje coachingowe, realizowane ok. 2 i 6 tygodni po zakończeniu szkolenia. Sesja 1 wspiera pełniejsze zastosowanie efektów szkolenia w środowisku pracy; sesja 2 jest poświęcona analizie raportu z oceny kompetencji i wyznaczaniu celów dalszego rozwoju.

Zarys programu

Moduł 1: Jak to działa?

Rola lidera

 • Warunki efektywności zespołu
 • Rola i odpowiedzialność lidera zespołu
 • Oczekiwania firmy wobec lidera (dookreślane w porozumieniu z Zamawiającym)
 • Analiza raportów z oceny kompetencji, wyznaczanie celów rozwojowych dla uczestników

Wspieranie efektywności zespołu

 • Przekazywanie zespołowi informacji o celach
 • Koordynowanie i komunikacja w pracy zespołowej (ćwiczenie treningowe)
 • Atmosfera i klimat współpracy w zespole - identyfikacja napięć i konfliktów (ćwiczenie laboratoryjne)
 • Ocenianie sposobu funkcjonowania własnego zespołu

Zadanie poszkoleniowe

 • Arkusz obserwacyjny: efektywność mojego zespołu (ocena zespołu na poznanych wymiarach, identyfikacja aspektów wymagających uwagi i zmiany)

Moduł 2: Jak mogę na to wpływać?

Motywowanie i wywieranie wpływu

 • Rozumienie potrzeb członków zespołu
 • Oddziaływanie na motywację pracowników
 • Formułowanie atrakcyjnej wizji celu: expose lidera
 • Budowanie prestiżu i poczucia przynależności do zespołu

Delegowanie i egzekwowanie

 • Poziomy i zakres delegowania: co i dlaczego delegować?
 • Dopasowanie sposobu delegowania do kompetencji i zaangażowania współpracowników
 • Rozmowa poświęcona delegowaniu zadań. Elementy stylu coachingowego w delegowaniu
 • Monitorowanie i egzekwowanie wykonania zadań. Rozmowa dyscyplinująca, reagowanie w sytuacji braku ustalonych rezultatów

Zadanie poszkoleniowe

 • Arkusz wdrożeniowy: strategia oddziaływania na zespół (wyznaczenie celów dotyczących zmiany sposobu kierowania zespołem, określenie planu działania, przygotowanie i podjęcie "pierwszych kroków")

Moduł 3: Jak skorzystać z potencjału innych?

Negocjowanie zasobów; Prezentacje projektów doskonalenia zespołu

 • Prezentacje projektów doskonalenia zespołu (wnioski z zadań poszkoleniowych po module 1 i 2, informacja o pierwszych efektach)
 • Pytania i informacja zwrotna do prezentacji, dyskusja o dalszych etapach  projektów doskonalenia zespołu
 • Negocjowanie zasobów - rozumienie strategii problemowej (negocjacje win-win) i interesów organizacji. Kiedy eskalować konflikt dotyczący zasobów?  
 • Struktura rozmowy negocjacyjnej - poszukiwanie możliwości wspólnego rozwiązania problemu

Prowadzenie spotkań i zebrań

 • Typy spotkań, kryteria sukcesu spotkania w zależności od jego typu
 • Struktura spotkania zorientowanego na wspólne wypracowanie rozwiązań / podjęcie decyzji
 • Ćwiczenie prowadzenia spotkań; wprowadzenie w rolę moderatora
 • Wskazówki dotyczące efektywnego przygotowania i podsumowania spotkań
 • Podsumowanie modułów 1-3

Zadanie poszkoleniowe

 • Kontynuacja projektu doskonalenia zespołu (realizowanie dalszych etapów planu z uwzględnieniem wniosków sformułowanych w trakcie dnia 5, przygotowanie podsumowania dotychczasowych efektów przed sesją coachingu wdrożeniowego)

Wybrane opinie uczestników 


Zawsze miałem problem z tego typu szkoleniami, bo odbiegają od tego, co mi bliskie, techniczne, konkretne. Tym razem zobaczyłem jednak potrzebę rozwoju miękkich umiejętności dla swojej kariery.


What is really useful, and it was the first time I had that, is those coaching sessions. I have participated in trainings before, but that was it. Coaching helped me to go back to what I learned; I think it doubles or triples the amount of things you actually remember and implement.


Nauczyłem się prostej w zasadzie rzeczy, która wiele zmieniła. Teraz dużo częściej deleguję na poziomie celów, a nie konkretnych zadań i widzę wpływ jaki to ma w praktyce.


I thought I was quite skilled in some areas, but then during the training I understood there is much more room for improvement - there are many things I didn't know before. I now have a broader view of myself.


To me the biggest value was a possibility to share experiences with colleagues, and get moved towards tools to be more effective.


Zobacz także

V konferencja Ucząca się Organizacja

KONTAKT

Aneta Marek

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych

aneta.marek@wszechnica.uj.pl

514 206 346

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big