Content

Przywództwo angażujące - uruchamianie potencjału i kształtowanie odpowiedzialności pracowników


Szkolenie organizowane w formule zamkniętej dla dedykowanej grupy pracowników z organizacji (8-14 osób). Cena i termin ustalane są indywidualnie.W wielu organizacjach, poczucie odpowiedzialności za wyniki jest wprost proporcjonalne do pozycji w strukturze organizacyjnej. Na niższych szczeblach brakuje autonomii i wpływu, zaś popularność zdobywa postawa „za myślenie mi tu nie płacą”. To po części zrozumiałe – ale nie zawsze konieczne. Można nie tylko wyobrazić sobie, ale również zobaczyć miejsca, w których pracownicy czują się współodpowiedzialni za całość; troszczą się o pozycję rynkową firmy i wprowadzają ulepszenia nie czekając na sygnał z góry. Stworzenie takiej organizacji jest możliwe – wymaga jednak odpowiedniego podejścia ze strony liderów.

 

Przywództwo angażujące to krótki, intensywny kurs wspierający zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników. Jego istotą jest połączenie oddziaływań na trzech poziomach:

 • inspiracji płynącej z realnych przykładów w polskich organizacjach i konsultacji ich własnych wyzwań;
 • samoświadomości  wynikającej z doświadczenia różnych stylów prowadzenia rozmów z pracownikiem;
 • umiejętności stosowania konkretnych narzędzi menedżerskich i coachingowych.

Program przeznaczony dla dobrze funkcjonujących organizacji, w których warunkiem dalszego rozwoju jest wzmocnienie autonomii, inicjatywy i zaangażowania pracowników. Opiera się na założeniu, że  podstawowym zadaniem lidera nie jest organizowanie i nadzorowanie pracy, ale pomaganie innym w dostrzeganiu jej sensu. Sprzyja refleksji nad aktualnym stylem zarządzania, pomaga przechodzić od dyrektywności i drobiazgowego egzekwowania do budowania relacji opartych na zaufaniu i wspierania pracowników w podejmowaniu większej odpowiedzialności.

Adresaci szkolenia

Program został opracowany z myślą o:

 • Średniej kadrze menedżerskiej – osobach, które nie zawsze uczestniczą w strategicznych decyzjach, lecz są kluczowe dla wprowadzania ich w życie;
 • Liderach zespołów – osobach, które chciałyby uzyskać większy wpływ  na zaangażowanie współpracowników.

Sposób pracy

Program wspiera rozwój menedżerów, oddziałując na trzech poziomach:

 • Inspiracja: pokazanie różnorodnych, niestandardowych wizji roli menedżera i pomysłów na budowanie zaangażowania pracowników,
 • Trening umiejętności: ćwiczenie stosowania konkretnych narzędzi prowadzenia rozmów  z pracownikami,
 • Projekt wdrożeniowy prowadzący do maksymalizacji efektów uczenia poprzez zmianę postępowania  z własnym zespołem.

Cele kursu

Osoby, które ukończą szkolenie:

 • będą rozumiały ideę przywództwa angażującego i potrafiły odnieść ją do swoich realiów zawodowych;
 • zwiększą świadomość swojego stylu budowania relacji i dostrzegą jego wpływ na postawy pracowników;
 • nauczą się wzmacniać pozycję pracowników i stwarzać przestrzeń dla budowania partnerskiego porozumienia;
 • będą gotowe do delegowania większej niż dotychczas odpowiedzialności i zakresu zadań;
 • wzmocnią umiejętności prowadzenia rozmów motywujących i egzekwujących ustalone zobowiązania;
 • będą lepiej przygotowane do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z angażowaniem pracowników w ich organizacjach.

Korzyści dla organizacji

W połączeniu z innymi działaniami podejmowanymi przez firmę,  kurs wzmocni następujące obszary:

 • Zaangażowanie pracowników podległych menedżerom uczestniczącym w kursie;
 • Samodzielność pracowników w wykonywaniu powierzonych im zadań;
 • Lojalność pracowników i gotowość do długofalowego inwestowania w relację z firmą;  
 • Współpraca menedżerów uczestniczących w kursie: posługiwanie się wspólnym językiem i uzgodniona w z zespole strategia kierowania ludźmi.

Zarys kursu

Projekt wdrożeniowy

Każdy uczestnik kursu prowadzi indywidualny projekt, służący zastosowaniu zdobytych kompetencji  w realiach zawodowych:

 • Po module 1 – diagnoza środowiska własnego zespołu,
 • Po module 2 – przygotowanie interwencji zmieniającej to  środowisko,
 • Po module 3 – wykorzystanie wniosków i informacji zwrotnej.

W trakcie całego czasu trwania kursu dostępne są indywidualne konsultacje z trenerami.

Program

Diagnoza potrzeb

Wywiady (ok. 5h)

 • Wywiady z uczestnikami kursu i przedstawicielami Zamawiającego;
 • Dostosowanie celów i planu szkoleń.

Moduł 1. Idea przywództwa angażującego. Ja w roli lidera

Szkolenie (2 dni)

 • Rola zaangażowania, środowisko kształtujące zaangażowanie;
 • Różne wizje lidera. Idea przywództwa angażującego;
 • Diagnoza własnego zespołu – określenie kierunku zmiany.

Moduł 2. Rozwijanie umiejętności inspirowania zespołu

Szkolenie (2 dni)

 • Inspirujące komunikowanie celów i expose lidera;
 • Rozpoznawanie potrzeb i wartości pracowników. Powiązanie potrzeb i wartości ze strategią motywowania i delegowania zadań;
 • Wspólne rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności.

Moduł 3. Zwiększanie autonomii i rozmowy motywujące

Szkolenie (2 dni)

 • Podsumowanie projektów wdrożeniowych, informacja zwrotna i wnioski;
 • Coachingowy styl prowadzenia rozmów z pracownikami;
 • Rozmowy motywujące, rozmowy służące definiowaniu zadań i rozmowy egzekwujące zobowiązania.

 

V konferencja Ucząca się Organizacja

Zobacz także

 

 

KONTAKT

Aneta Marek

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych

aneta.marek@wszechnica.uj.pl

514 206 346

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big