Content

Coaching menedżerski


Coachingowy styl zarządzania to droga do wzmacniania inicjatywy, odpowiedzialności i samodzielności pracowników.

 

Warto korzystać z niego tam, gdzie realizacja celów firmy wymaga od pracowników aktywnej postawy – działania, które musi wykraczać poza wypełnianie szczegółowych instrukcji i nie odbywa się pod bezpośrednim nadzorem menedżera.

 

Szkolenie Coaching menedżerski wyposaża uczestników w spójny model pracy i zestaw narzędzi pozwalających na przeprowadzenie rozmowy coachingowej. Koncentruje się na zastosowaniu tych umiejętności w codziennych, nieformalnych rozmowach z pracownikami. Uczestnicy uczą się rozszerzać granice elastyczności w zarządzaniu w stronę większego zaufania, wsparcia i inspirowania podwładnych do samodzielnego działania i doskonalenia się.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób posiadających doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, lecz nie uczestniczących do tej pory w szkoleniach coachingowych. Najbardziej skorzystają na nim osoby aktualnie pracujące na stanowisku kierowniczym. Program można dostosować do potrzeb menedżerów wszystkich szczebli.

Efekty szkolenia

Podejście coachingowe i rozwój kompetencji menedżerskich należą do głównych obszarów

specjalizacji Wszechnicy UJ.

Certyfikowani, doświadczeni coachowie oraz doświadczenie pracy z różnymi organizacjami korzystającymi z coachingu w zarządzaniu personelem sprzyjają budowaniu zaufania ze strony uczestników i ułatwiają zachęcanie ich do eksperymentowania z nowym, niekiedy odmiennym od ich nawyków stylem pracy.

Szkolenie dostarczy:praktycznych narzędzi, ale kładzie również nacisk na wspieranie gotowości menedżerów do okazywania pracownikom zaufania oraz stwarzania warunków dla autonomii i odpowiedzialności.

Osoby, które ukończą szkolenie:

 

 • będą rozumiały kluczowe założenia coachingowego stylu zarządzania zespołem;
 • będą umiały przeprowadzić standardową rozmowę coachingową w oparciu o model GROW;
 • będą potrafiły wykorzystać wybrane narzędzia coachingowe w codziennych  rozmowach z pracownikami;
 • będą świadome korzyści związanych z otwartym, niedyrektywnym stylem zarządzania, skoncentrowanym na uruchamianiu potencjału i inicjatywy pracowników.

Kierownik merytoryczny szkolenia

Zarys programu

Program szkolenia skupia się na dostarczeniu uczestnikom doświadczeń związanych z aktywnym, samodzielnym prowadzeniem rozmów coachingowych. Obejmuje demonstrację rozmów coachingowych i omówienie ich modelowego przebiegu, interaktywne ćwiczenia grupowe umożliwiające wspólną obserwację różnorodnych stylów formułowania pytań, dyskusje i pracę warsztatową skoncentrowane na planowaniu wdrożenia zdobywanych umiejętności oraz samodzielnie prowadzone rozmowy coachingowe z towarzyszącymi wskazówkami i informacją zwrotną. Obejmuje następujące elementy:

Dzień 1. Wprowadzenie w podejście coachingowe

 • coachingowy styl zarządzania: po co i dla kogo jest coaching?
 • ćwiczenie zadawania pytań otwartych i aktywnego słuchania;
 • struktura rozmowy coachingowej według modelu GROW;
 • demonstracja i ćwiczenia przykładowej rozmowy coachingowej.

Dzień 2. Prowadzenie rozmów coachingowych 

 • prezentacja wybranych narzędzi wspierających efektywne wyznaczanie celów i elastyczne poszukiwanie rozwiązań,
 • demonstracja i ćwiczenie stosowania poznanych narzędzi,
 • prowadzone przez uczestników rozmowy coachingowe z wykorzystaniem poznanych narzędzi,
 • wzajemna informacja zwrotna,
 • określenie obszarów zarządzania, w jakich warto wykorzystać podejście coachingowe,
 • samodzielne planowanie „zadania domowego” (konkretne kroki dotyczące zastosowania zdobytych umiejętności).

Dzień 3. Wsparcie wdrożenia umiejętności

 • ćwiczenia doskonalące umiejętności coachingowe i wspierające zintegrowane stosowanie narzędzi,
 • coachingowy styl rozliczania z realizacji zadań i wspierania pracowników w wykorzystaniu informacji zwrotnej,
 • wzajemna informacja zwrotna, określenie obszarów do dalszej pracy.

Wykorzystanie zdobytych umiejętności w prowadzeniu spotkań i zebrań zespołu.

Zobacz także

V konferencja Ucząca się Organizacja

 

 

 


 

KONTAKT

Aneta Marek

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych

aneta.marek@wszechnica.uj.pl

514 206 346

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big