Content

Przywództwo angażujące - uruchamianie potencjału i kształtowanie odpowiedzialności pracowników

 

W wielu organizacjach, poczucie odpowiedzialności za wyniki jest wprost proporcjonalne do pozycji w strukturze organizacyjnej. Na niższych szczeblach brakuje autonomii i wpływu, zaś popularność zdobywa postawa „za myślenie mi tu nie płacą”. To po części zrozumiałe – ale nie zawsze konieczne. Można nie tylko wyobrazić sobie, ale również zobaczyć miejsca, w których pracownicy czują się współodpowiedzialni za całość; troszczą się o pozycję rynkową firmy i wprowadzają ulepszenia nie czekając na sygnał z góry. Stworzenie takiej organizacji jest możliwe – wymaga jednak odpowiedniego podejścia ze strony liderów.

 

Przywództwo angażujące to krótki, intensywny kurs wspierający zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników. Jego istotą jest połączenie oddziaływań na trzech poziomach:

 • inspiracji płynącej z realnych przykładów w polskich organizacjach i konsultacji ich własnych wyzwań;
 • samoświadomości  wynikającej z doświadczenia różnych stylów prowadzenia rozmów z pracownikiem;
 • umiejętności stosowania konkretnych narzędzi menedżerskich i coachingowych.

Adresaci szkolenia

Program jest adresowany do menedżerów średniego szczebla, dysponujących już pewnym doświadczeniem w kierowaniu ludźmi. Do udziału zapraszamy tych spośród nich, którzy chcą wzmocnić skuteczność budowania autonomii, inicjatywy i odpowiedzialności pracowników.

 

Szkolenie nie będzie użyteczne dla osób, które z konieczności lub wyboru zamierzają pozostać przy dyrektywnym, nakazowym stylu kierowania ludźmi. Przyniesie jednak korzyści liderom, którzy stosują styl dyrektywny, ale dążą do większej elastyczności i równowagi. 

Efekty szkolenia

Osoby, które ukończą szkolenie:

 • będą rozumiały  ideę przywództwa angażującego i jego rolę w kształtowaniu kultury współodpowiedzialności;
 • będą świadome własnego stylu budowania relacji z pracownikami, a także jego wpływu na autonomię, zaangażowanie i inicjatywę pracowników;
 • nauczą się wzmacniać pozycję pracowników i stwarzać przestrzeń dla budowania partnerskiego porozumienia;
 • wzmocnią umiejętność prowadzenia rozmów rozwojowych i zorientowanych na egzekwowanie zobowiązań;
 • będą lepiej przygotowane do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z angażowaniem pracowników w ich organizacjach.

Prowadzący szkolenie

Program

Moduł 1. Przywództwo angażujące

Dzień 1. Idea przywództwa angażującego. Partnerskie relacje z pracownikami   

 • Koncepcja przywództwa angażującego: możliwości, ograniczenia, przykłady zastosowań w polskich organizacjach;
 • Przywództwo angażujące i partnerska relacja. Czego wymaga angażujący lider?
 • Angażowanie pracowników w szerszym kontekście: rola kultury firmy i możliwości jej kształtowania;
 • Wzajemne zobowiązanie jako podstawa dla egzekwowania: zawieranie kontraktu z członkami zespołu.

Wyzwania związane z kulturą organizacji 

Konsultacje online (opcjonalnie, 1,5 h)

Konsultacja wyzwań związanych ze zmianą stylu przywództwa – radzenie sobie z ograniczeniami wynikającymi z kultury organizacyjnej, przyzwyczajeń i oczekiwań pracowników

Moduł 2. Władza, status, ranga i samoocena w interakcji lidera z pracownikami

Dzień 2. Władza, Status, Ranga i Samoocena

 • Rozumienie różnic pomiędzy władzą, statusem, rangą i samooceną; doświadczenie ich wpływu na przebieg interakcji społecznych;
 • Trening rozpoznawania wpływu tych zjawisk na środowisko pracy, zaangażowanie  i odpowiedzialność pracowników;
 • Rozumienie dynamiki organizacji i odniesienie jej do własnego kontekstu zawodowego.

Dzień 3. Elastyczność w interakcji z pracownikiem

 • Odkrywanie własnego stylu przywództwa;
 • Rozpoznawanie wpływu czynników związanych z różnorodnością płciową i kulturową;
 • Wzmacnianie elastyczności w interakcjach z pracownikami – świadome kształtowanie własnej pozycji w relacji;
 • Planowanie interwencji kształtujących władzę, status, rangę i samoocenę pracowników.

Moduł 3. Prowadzenie rozmów z pracownikami

Dzień 4. Rozmowy motywujące i rozwojowe

 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów motywujących;
 • Wybrane narzędzia coachingowego stylu zarządzania;
 • Trening prowadzenia rozmów rozwojowych wspierających autonomię pracowników;
 • Wykorzystanie kontraktu z pracownikiem jako narzędzia motywowania.

Dzień 5. Rozmowa dyscyplinująca i egzekwowanie zobowiązań

 • Egzekwowanie zobowiązań w sytuacji naruszenia kontraktu;
 • Trudne rozmowy z pracownikami – perspektywa przywództwa angażującego;
 • Odbudowywanie zaufania i ponowne zawieranie kontraktu.

Wyzwania związane z prowadzeniem rozmów

Konsultacje online (opcjonalnie, 1,5 h)

Konsultacja wyzwań związanych z prowadzeniem rozmów z pracownikami – radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

Zobacz także

 

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji

 

KONTAKT

Aneta Marek

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych

aneta.marek@wszechnica.uj.pl

514 206 346

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big