Content

Making the Difference: Leadership & Authority in Groups and Organisations - rekrutacja trwa

 

Making the Difference: Leadership & Authority in Groups and Organisations to program prowadzony w oparciu metodologię Group Relations, wykorzystywaną w organizowanych na całym świecie konferencjach Group Relations adresowanych do liderów, menedżerów, trenerów, coachów i konsultantów pracujących z organizacjami. Uczestnicy w intensywny sposób doświadczają dynamiki małych i większych grup, koncentrując uwagę na procesach działających „pod powierzchnią" obserwowanych zachowań. Specjalnie skonstruowane środowisko ułatwia ujawnianie spostrzeżeń, myśli i  uczuć, które na co dzień wpływają na zachowanie ludzi, ale są rzadko dopuszczane do świadomości.

 

Udział w międzynarodowym wydarzeniu wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym porozumieć się z innymi uczestnikami. Charakter pracy uniemożliwia korzystanie z pomocy tłumacza.

 

Program stanowi część promowanego przez  Wszechnicę UJ podejścia do rozumienia funkcjonowania grup i organizacji.

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla liderów, menedżerów, trenerów i konsultantów zainteresowanych lepszym rozumieniem organizacji, dla których pracują i prowadzeniem ich w stronę większej efektywności.

Korzyści z udziału

Lepsze zrozumienie podskórnych mechanizmów determinujących funkcjonowanie zespołów i całych organizacji daje uczestnikom możliwość bardziej świadomego oddziaływania na ich rozwój. Osoby, które ukończą program zyskają większą elastyczność w pracy z ludźmi i staną się bardziej efektywne w odpowiadaniu na potrzeby grup, którymi kierują.

 

 • Menedżerowie zrozumieją, w jaki sposób ich zachowanie kształtuje relacje wewnątrz organizacji.
 • Konsultanci nauczą się trafniej diagnozować potrzeby grup i przewidywać skuteczność działań związanych z wprowadzaniem zmian.
 • Trenerzy dowiedzą się, jak interpretować reakcje i zachowania poszczególnych osób przez pryzmat potrzeb i procesów na poziomie całej grupy.
 • Wszyscy uczestnicy zyskają większą świadomość własnych zachowań w relacjach z innymi członkami grupy.

Program jest prowadzony w Polsce od 2009 roku. O jego wartości świadczy gotowość do powrotu na kolejne edycje wielu uczestników – między innymi po to, by podjąć wyzwanie i eksperymentować z podejmowaniem w grupie innych ról, niż dotychczas.

Opinie Uczestników

"What impressed me most was the impact of experiential learning. In concept/theory as in practice. And everything that happened at the conference happens in everyday life. I was aware of that but the total absence of content made it possible for me to experience that process to the maximum and to reflect on it. My own role as well as the groups’ role. The second thing that impressed me was the effect of projecting and of taking back your own projections. And by doing so, taking responsibility for not just your own feelings, anxiety, fears etc. but also for the effect that these feelings have on the functioning of the group and the task at hand. It’s fascinating!"

Saniye Özer, Director of The Presence Company


"The most important lesson is the experience what happens in group dynamics. For sure this is no lesson to get out of a book or by listening to a teacher. This experience showed me what my role  in groups is, what the dynamic of the group itself is and how these two influence one another. I learned to observe those dynamics and challenge myself to play with them on behalf of the goal of the group. I expect that this experience makes me more capable of influencing group dynamics to get the best results. It was a meaningful experience that will have more and more impact when I'm going to apply this to my work."

Dagmar Ambachtsheer, Team manager, MEE Drechtsteden


"Dzięki uczestnictwu w warsztatach zdałam sobie sprawę, jak często moje działania są powiązane z rolą w strukturze organizacji i z oddziaływaniem poprzedniej przełożonej, której miejsce teraz zajmuję. Jestem teraz bardziej świadoma, które decyzje rzeczywiście należą do mnie, a które podejmuję nawet wtedy, kiedy nikt tego ode mnie nie oczekuje. Bardziej świadomie ustalam priorytety, dbając by nie brać na siebie zbyt dużo zobowiązań. Postanowiłam zawsze pytać samą siebie o przyczyny działań, jakie podejmuję i ich oczekiwane efekty. Wiem, jak w bardziej świadomy sposób podejmować odpowiedzialność - i jak zwracać odpowiedzialność tym, do których powinna ona należeć."

Ewa Skrudlik, Koordynator ds. rozwoju w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, Stowarzyszenie Wiosna


"Na co dzień pracuję z grupami, więc gdy usłyszałam, że Making the difference to wyjątkowe doświadczenie, wzbogacające uczestników w wiedzę na temat procesów dynamiki grupowej uznałam, że warto wziąć udział. Wiedziałam też, że forma warsztatu jest dość niezwykła, zaskakująca. I tak rzeczywiście było. Making the difference pozwoliło mi na przyjrzenie się procesom, jakie dzieją się w małych i dużych grupach, na zrozumienie ról, jakie przyjmuję jako członek grupy, trener, wykładowca. Było to dla mnie fantastyczne, choć trudne i wymagające dużego wysiłku doświadczenie, pozwalające mi dostrzec ukrytą dynamikę grup i procesów w nich zachodzących. Mam poczucie, że po warsztatach bardziej świadomie pracuję z grupami, co pozwala mi jeszcze lepiej wspierać je w rozwoju, a także sprawiać, że praca grupowa jest bardziej efektywna."

Beata Jałocha, Wykładowca, Uniwersytet Jagielloński

Prowadzący

Elementy programu

Dzień I i IV. Dynamika małej grupy (Small Study Group)

Praca w małej grupie skoncentrowana na obserwacji i rozumieniu dynamiki małej grupy. Uwaga uczestników koncentruje się na analizowaniu zachowania grupy jako całości i obserwacji naturalnych procesów w niej zachodzących.

Dzień II i IV. Dynamika dużej grupy (Large Study Group)

Praca w dużej grupie łączącej wszystkich uczestników i konsultantów biorących udział w wydarzeniu. Uczestnicy obserwują, jak zmienia się zachowanie grupy w miarę, jak osobisty kontakt pomiędzy wszystkimi jej członkami staje się coraz trudniejszy. Mogą zauważyć wyłanianie się podgrup i ich wzajemne oddziaływanie; doświadczyć napięcia pomiędzy potrzebą zachowania własnej indywidualności, a poszukiwaniem anonimowości w grupie.

Dzień III. Relacje międzygrupowe (Inter-Group Event)

Praca w małych, samodzielnie formowanych grupach kontaktujących się ze sobą. Uczestnicy analizują rozwój relacji między grupami oraz kształtujące się wyobrażenia na ich temat. Mają okazję eksperymentować z podejmowaniem i powierzaniem innym odpowiedzialności oraz sposobem budowania autorytetu.

Spotkania w grupach wdrożeniowych (Review and Application Groups)

Każdy dzień obejmuje spotkanie w grupie wdrożeniowej, skoncentrowane na przeniesieniu dotychczasowych doświadczeń do codziennej pracy zawodowej uczestników.

Dyskusja plenarna

Dyskusja organizowana na zakończenie każdego dnia stwarza możliwość wymiany doświadczeń i pogłębienia rozumienia procesów, których uczestnicy doświadczali i które obserwowali w ciągu całego dnia. Konsultanci odpowiadają na pytania i dostarczają niezbędnych wyjaśnień.

Ze względu na charakter doświadczenia, deklaracja udziału oznacza zobowiązanie do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach przez cały czas trwania programu.

Terminy i ceny

Edycja międzynarodowa: Kraków, 13-16 października 2017

Koszt uczestnictwa:

 • Cena regularna: 3 200 zł netto + 23% VAT
 • Dla Uczestników, którzy uregulują płatność na miesiąc przed szkoleniem do 13 września : 2 800 zł netto + 23% VAT  
 • Dla Uczestników Szkoły Facylitatorów II  i Absolwentów Szkół WUJ: 2 500 zł netto + 23% VAT

W celu uczestnictwa w Konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Zobacz także

KONTAKT

Izabela Górska

Izabela Górska

Konsultant ds. projektów rozwojowych

izabela.gorska@wszechnica.uj.pl

506 006 087

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big