Content

Coaching indywidualny

 

Coaching to sposób wspierania ludzi w podejmowaniu konkretnych działań związanych z realizacją jakiegoś przedsięwzięcia lub zmianą aktualnego sposobu zachowania. Osoba korzystająca z pomocy coacha uczy się stawiać ambitne, jasno określone cele i konsekwentnie zmierzać do ich realizacji. Dzięki wspomaganej trafnymi pytaniami refleksji uświadamia sobie nowe możliwości i uczy się w pełniejszy sposób korzystać ze swoich talentów i mocnych stron.

U podstaw coachingu leży założenie, że w bardzo wielu sytuacjach osiągnięcie znacznie większej efektywności lub wprowadzenie potrzebnych zmian wymaga przede wszystkim inicjatywy i odpowiedzialności za własny rozwój - nie zaś pochodzących z zewnątrz sprawdzonych rozwiązań i dobrych rad. Coach pomaga więc klientom spojrzeć z dystansu na dotychczasowe nawyki, a także odnaleźć motywację do samodzielnego projektowania potrzebnych zmian.

Adresaci

Indywidualne procesy coachingowe bywają najczęściej proponowane kadrze menedżerskiej i pracownikom o wysokim potencjale. Praca z coachem jest szczególnie użyteczna, gdy pracownik:

 • obejmuje nową rolę zawodową,
 • otrzymuje do realizacji trudny projekt lub ma osignąć rezultat wymagający znacznej motywacji,
 • chce maksymalnie wykorzystać wyniki oceny okresowej,
 • pełni funkcje menedżerskie w sytuacjach gwałtownej zmiany lub presji ze strony rynku (np. fuzja firm, nagły wzrost oczekiwań, agresywne zachowania konkurencji),
 • chce opracować nową, wykraczającą poza schematy strategię dla organizacji i zaangażować innych w jej realizację,
 • doświadcza powtarzających się trudności w sytuacjach zawodowych lub wchodzi w konflikty z podwładnymi i innymi członkami zespołu,
 • chce przezwyciężyć objawy spadku motywacji i wypalenia zawodowego.

Efekty

Dla pracowników o średnim i wysokim poziomie kompetencji zawodowych coaching jest doskonałą alternatywą dla szkoleń. Jego przewaga polega na pełnej koncentracji na wdrożeniu oraz oddziaływaniu na to, co kluczowe na dalszych etapach rozwoju: samoświadomość, autonomię i motywację do zmiany.

Niezależnie od rodzaju wyznaczonych celów, efektem dłuższej współpracy z coachem będzie prawdopodobnie:

 • wyzwolenie inicjatywy i odpowiedzialności za własny rozwój,
 • ukształtowanie nawyków dotyczących wyznaczania i realizacji celów,
 • zwiększenie świadomości własnych silnych i słabych stron, odkrycie obszarów wymagających rozwoju,
 • wzrost samooceny i pewności siebie w konfrontacji z wyzwaniami zawodowymi.

Prowadzone przez coachów Wszechnicy UJ procesy zmierzają do indywidualnych, jasno  sformułowanych celów ustalanych w porozumieniu z klientem i delegującą go organizacją. Cele mogą dotyczyć realizacji konkretnych projektów i działań operacyjnych, częściej jednak wiążą się z rozwojem kompetencji przywódczych lub zmianą w sposobie podejmowania roli zawodowej.

Kierownik merytoryczny

Struktura usługi coachingowej

Typowa sesja coachingowa to 45-minutowa rozmowa dotycząca wybranego aspektu pracy klienta i skoncentrowana na osiągnięciu jasno zdefiniowanego celu. Coach korzysta z w niej z różnorodnych narzędzi wspierających planowanie, budowanie motywacji i przełamywanie ograniczeń w myśleniu, emocjach i działaniu. Rezultatem każdej sesji jest plan działania- konkretne kroki zmierzające do wprowadzenia oczekiwanych zmian.

 

 

Odbywające się regularnie sesje oraz czas poświęcony na samodzielną pracę pomiędzy nimi składają się trwający od 2 do 6 miesięcy proces coachingowy. Proces ten zmierza do realizacji długofalowych celów uzgodnionych w chwili jego rozpoczęcia z klientem i osobą zlecającą coaching w imieniu organizacji. Liczba i częstotliwość spotkań jest dobrana odpowiednio do uzgodnionych celów.

 

Kolejne sesje coachingowe to okazja do przyglądania się rezultatom dotychczas zaplanowanych działań oraz pomiaru postępów za pomocą indywidualnie określonych wskaźników (np. wyniki ocen okresowych, kamienie milowe projektu, skale obserwacyjne). Dzięki temu klient zachowuje kontrolę nad skutecznością procesu i może decydować o jego przebiegu.

 

V konferencja Ucząca się Organizacja

KONTAKT

Aneta Marek

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych

aneta.marek@wszechnica.uj.pl

514 206 346

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big