Content

Szkoła Facylitatorów II: praca z organizacją. Rozwój w roli zawodowej

 

Facylitator, podobnie jak coach kilka lat temu, staje się coraz lepiej rozpoznawaną i uznawaną rolą profesjonalną. Grupy i organizacje korzystają z facylitacji przy pojedynczych, ważnych spotkaniach problemowych, ale też przy dłuższych procesach – takich jak wdrażanie zmian czy podnoszenie satysfakcji pracowników w firmie. Realizacja facylitacji w takiej sytuacji wymaga szeregu działań i kompetencji pozwalających facylitatorowi odpowiednio zrozumieć potrzeby ludzi w organizacji, zaprojektować i zrealizować cykle spotkań. Profesjonalne pełnienie roli facylitatora opiera się na określonym podejściu do pracy z ludźmi, korzysta z charakterystycznych metod i narzędzi pracy, wymaga dobrego zrozumienia istoty tej roli i jej granic.

 

Szkoła Facylitatorów II: praca z organizacją. Rozwój w roli zawodowej to pierwszy w Polsce kompleksowy program rozwojowy przygotowujący osoby pracujące z organizacjami do podjęcia roli facylitatora, jako zewnętrznego lub wewnętrznego usługodawcy dla organizacji.

 

Szkoła dostarcza gruntowną wiedzę i umiejętności związane z rozumieniem zastosowań facylitacji w pracy z organizacją, trafnym jej wykorzystaniem, zaprojektowaniem i przeprowadzeniem facylitacji w rozbudowanych procesach wspierających działania organizacji. Program wzbogacony jest o najlepsze praktyki i innowacyjne metody pracy przekazywane przez doświadczonych polskich i europejskich facylitatorów.

 

Kompetencje rozwijane w Szkole Facylitatorów II są spójne z kompetencjami zdefiniowanymi jako kluczowe kompetencje facylitatora przez International Association of Facilitators (zob. IAF Core Competencies for Certification).

 

Adresaci szkolenia

Szkoła Facylitatorów II skierowana jest do osób, które mają już pewne doświadczenie w facylitowaniu pracy zespołów i grup. Szkoła przygotowuje do pracy nad długofalowymi, złożonymi procesami w organizacjach, projektowania i realizowania działań facylitacyjnych jako całościowej usługi – od momentu kontaktu z klientem do etapu ewaluacji pracy.

 

Program adresowany jest do osób, które:

 • mają doświadczenie w prowadzeniu pracy warsztatowej w grupie (praca z tematami własnymi grupy – facylitacja, warsztaty, spotkania, grupy focusowe – 160 h.),
 • ukończyły szkołę przygotowującą do pracy z grupą (np. szkołę trenerów, liderów, szkołę treningu grupowego – min. 100 godz.).

Przed rozpoczęciem Szkoły przeprowadzona zostanie rozmowa wstępna.

Warunkiem udziału w Szkole jest uczestnictwo w konferencji Group Relations.

Co sądzą Uczestnicy?

 

Efekty szkolenia

Absolwent Szkoły Facylitatorów II: 

 • potrafi zaprojektować i przeprowadzić dla organizacji lub zespołów proces facylitacji pracy nad istotnymi dla klienta zagadnieniami (np. pracę nad strategią, definiowanie wartości organizacji, planowanie przedsięwzięć), lub nad zagadnieniami niestandardowymi,
 • potrafi trafnie diagnozować potrzeby i analizować środowisko organizacyjne, identyfikuje kluczowych interesariuszy,
 • w oparciu o ustalony cel facylitacji projektuje spotkanie lub serię spotkań dobierając metody adekwatne do celu i specyfiki organizacji,
 • potrafi modyfikować istniejące metody i projektować własne metody pracy facylitacyjnej, dopasowując je do celu i grupy
 • rozumie zastosowania, możliwości i ograniczenia facylitacji jako metody wspierania pracy organizacji,
 • pogłebia świadomość swoich działań w roli, wymagań związanych z rolą i mozliwości dalszego rozwoju zawodowoego w roli facylitatora.

Prowadzący

Metody pracy

Program Szkoły Facylitatorów II realizowany jest poprzez:

 • doświadczenie metod facylitacji w działaniu – facylitowane sesje pracy grupy,
 • prowadzenie facylitowanych sesji pracy grupy przez uczestników,
 • case study – analizę przypadków prowadzenia procesów facyltacyjnych w organizacjach,
 • różnorodne metody szkoleniowe, min. dyskusje, miniwykłady, kwestionariusze itp.,
 • opracowanie przez uczestników projektów facylitacji i konsultacje tych projektów,
 • webinaria służące pogłębieniu wiedzy zdobywanej z literatury

Zarys programu

Konferencja Group Relations „Making the Difference: Leadership and authority in groups and organisations” (obowiązkowo dla osób, które dotychczas nie uczestniczyły w Group Relation Conferences organizowanych w innych krajach, dla pozostałych – fakultatywnie)

 • Konferencje Group Relations „Making the Difference: Leadership and authority in groups and organisations”, organizowane są na całym świecie pod nazwą Group Relations Conference. Adresowane są do menedżerów, liderów, konsultantów, facylitatorów, trenerów i innych osób pracujących z ludźmi w organizacjach. Podejście Group Relations dostarcza narzędzi obserwacji i rozumienia zjawisk psychologicznych, które występują między ludźmi w sposób jawny lub „podpowierzchniowy”. Mają one decydujące znaczenie dla zarządzania oraz efektywnego wprowadzania zmian w sposobie funkcjonowania grup i organizacji.

  Uczestnictwo w konferencji Group Relations jest wymagane dla osób, które chcą wziąć udział w Szkole Facylitatorów II. Osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w konferencji, zapraszamy do udziału w: czterodniowej konferencji Group Relations „Making the Difference” w Krakowie, (prowadzona w języku angielskim). Więcej>>
  Uznawane jest także uczestnictwo w innych Group Relations Conference, także prowadzonych poza Polską.

 

Zjazd I: Rola facylitatora i praca z organizacją 

Celem zjazdu jest zrozumienie zastosowań facylitacji w pracy z organizacjami, jej możliwości i ograniczeń na tle innych działań rozwojowych. Uczestnicy nauczą się także planować cały proces facylitacji, zawierać kontrakt z klientem i prowadzić diagnozę potrzeb z wykorzystaniem metod facylitacyjnych:

 • facylitacja a inne działania wspierające rozwój i funkcjonowanie organizacji (team coaching, szkolenia, konsulting),
 • zastosowania facylitacji w organizacji – możliwości i ograniczenia,
 • rola facylitatora:
 1. kluczowe umiejetności (koncepcja IAF),
 2. granice roli,
 3. możliwości rozwoju zawodowego w roli (procesy certyfikacyjne, metodologie pracy i specjalizacje facylitatorów),
 • proces przygotowania i realizacji facylitacji jako usługi,
 • analiza potrzeb i rozumienie organizacji,
 • specyfika analizy potrzeb w kontekście procesu facylitacji (jak włączyć do analizy potrzeb interesariuszy procesu, jak przygotować i poprowadzić spotkanie diagnozujące potrzeby),
 • kontraktowanie usługi z Klientem.

Zjazd II: Cele, struktury pracy, metody: facylitowanie prac nad wizją i strategią organizacji

Zjazd skoncentrowany jest na rozwoju umiejetności facylitowania spotkań poświeconych pracy nad wizją i strategią organizacji. Uczestnicy nauczą się, jak zaprojektować i poprowadzić spotkania skierowane do węższej grupy (np. kadry zarzadzającej) lub angażujące osoby ze wszystkich szczebli organizacji:

 • facylitowanie spotkań poświeconych kreowaniu wizji  – metodologia i sposoby angażowania grupy:
 1. uczestnicy,
 2. metody pracy,
 3. propozycje struktur pracy,
 4. typowe wyzwania,
 5. projektowanie sesji,
 • facylitowanie spotkań poświeconych kreowaniu wizji– metodologia i sposoby angażowania grupy (j.w),
 • jak włączyć pracowników do wspóltworzenia lokalnego kształtu strategii – metodologia i sposoby angażowania grupy (j.w.).

Zjazd III: Facylitowanie wypracowywania rozwiązań przez grupy o konfliktowych interesach

Zjazd III koncentruje się na umiejętności facylitowania spotkań poświęconych wypracowywaniu rozwiązań w spotkaniach grup o potencjalnie sprzecznych interesach. Celem spotkania może być podjecie wspólnych ustaleń w ramach złożonego problemu lub rozwiązanie sporu zbiorowego. Kompetencje te mogą być stosowane zarówno w realiach firm i organizacji jak i w procesach społecznych:

 • procesy społeczne i procesy organizacyjne wymagajace rozwiązywania sprzeczności interesów grup,
 • elementy facylitacji w sytuacji konfliktu: procedury pracy, uzyteczne interewncje, facylitacja w procesach społecznych - metodologia i sposoby pracy z grupą:
 1. kontrakt,
 2. interesariusze,
 3. struktury pracy,
 4. potencjalne wyzwania i trudności
 • facylitacja w organizacjach: praca nad sytuacjami konfliktów miedzygrupowych - metodologia i sposoby pracy z grupą (j.w.)

Trening zadaniowy wykonywany przez uczestników indywidualnie pomiędzy III a IV zjazdem.

Celem treningu zadaniowego jest zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swoich środowiskach. Trening zadaniowy polega na poprowadzeniu minimum 6 godzin facylitacji (łacznie) i opracowaniu całościowego planu pracy z organizacją.  Uczestnicy organizują trening zadaniowy we własnym zakresie.

 

Zjazd IV: Superwizja facylitacji w organizacjach

Zjazd poświęcony jest grupowej superwizji projektów facylitacyjnych przygotowanych i przeprowadzonych przez uczestników.

Terminy i ceny

Kraków:

Terminy edycji jesiennej zostaną podane wkrótce.

 

Making the Difference: 13-16 października 2017
 

Cena za uczestnictwo w Szkole Facylitatorów II: 9 600+23% VAT za całość lub 4 raty x 2400+23% VAT płatne przed kolejnymi zjazdami.

 • Uczestnicy otrzymają rabat w wysokości 600 PLN (+23% VAT) za dokonanie płatności na 30 dni przed uruchomieniem szkolenia (cena szkolenia wynosi 9 000 PLN + 23% VAT)
 • Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia

Making the Difference

 • 2 500 PLN + 23% VAT - cena dla uczestników Szkoły Facylitatorów II
 • 1 900 PLN + 23% VAT – cena specjalna dla pracowników sektora NGO, administracji publicznej, edukacji publicznej, służby zdrowia, opieki społecznej oraz dla terapeutów i studentów przy zapisie i wcześniejszej wpłacie

Superwizja uczestnicząca podczas treningu zadaniowego (opcja dodatkowo płatna):

 • Superwizję uczestniczącą proponujemy dla spotkań minimum 3 godzinnych.
 • Cena superwizji uczestniczącej 3 godzinnej facylitacji to 750 PLN/godz. +23% VAT plus koszt dojazdu i ewentualny nocleg superwizora, jeśli spotkanie odbywa się poza Warszawą lub Krakowem.
 • W ramach  wyżej wymienionej ceny, uczestnik otrzymuje: 0,5 h spotkania służącego ustaleniu celów superwizji i zawarciu kontraktu, 3 h superwizji uczestniczącej oraz 1,5 h omówienia obserwowanej przez superwizora facylitacji. W przypadku spotkań trwających dłużej niż 3 godziny, każda kolejna godzina spotkania kosztuje 250 PLN/godz. +23% VAT.

Zgłoszenia

W celu zgłoszenia, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „Szkoła Facylitatorów II: praca z grupą. Rozwój umiejętności facylitacyjnych”.

Zobacz także:

KONTAKT

Magdalena Pęcak

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych

magdalena.pecak@wszechnica.uj.pl

508 140 650

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big