Content

Sonda kultury organizacyjnej - Listening Post

 

 • Listening Post to jakościowe badanie grupowe, w którym organizacja i jej pracownicy są zaproszeni do wspólnej refleksji nad doświadczeniami związanymi z  pracą w  firmie.
 • Usługa obejmuje spotkanie z jedną lub kilkoma grupami pracowników firmy, umożliwiające uzyskanie jakościowego wglądu w klimat i kulturę organizacji w danym momencie.
 • Celem wspólnego namysłu jest zidentyfikowanie mechanizmów, które w danym momencie mają największe znaczenie dla działania całości systemu organizacyjnego. Uwzględnienie tych danych pozwala w konsekwencji lepiej planować dalsze działania, wprowadzać zmiany lub interweniować.

Kiedy warto?

Usługa adresowana jest do tych organizacji, które chcę lepiej rozumieć, co się dzieje wewnątrz firmy, planują zmiany lub chcą aktywnie kształtować kulturę organizacyjną. W spotkaniach grupowych mogą wziąć udział pracownicy z różnych stanowisk i działów firmy.

Metoda pracy

ListeningPost opiera się na założeniu, że grupa analizując swoje doświadczenia, może również prezentować nieświadome mechanizmy większego systemu, jakim jest organizacja. Grupa traktowana jest jako reprezentacja organizacji. Wspólnie stworzone hipotezy są bazą dla raportu grupującego i wyjaśniającego najważniejsze dostrzeżone i nazwane zjawiska i mechanizmy. Rezultaty pracy, zebrane w postaci raportu są prezentowane uczestnikom badania i Zamawiającym.

Cel

Celem projektu jest zrozumienie aktualnej dynamiki organizacji i jej psychospołecznych uwarunkowań, a w szczególności:

 • udzielenie odpowiedzi na pytanie „jakie świadome i nieświadome procesy kierują zachowaniami ludzi w danym momencie życia organizacji?”;
 • jak te procesy wpływają na efektywność pracy w firmie i satysfakcję z niej?;
 • wypracowanie systemowych hipotez wyjaśniających kluczowe zjawiska obserwowane w organizacji.

Oczekiwane długofalowe efekty

W połączeniu z innymi działaniami podejmowanymi przez firmę,  warsztaty wzmocnią dwa kluczowe obszary:

 • wgląd umożliwiający bardziej adekwatne planowanie i wprowadzanie zmian,
 • lepsze rozumienie procesów w firmie, umożliwiające bardziej precyzyjne adresowanie interwencji,
 • w oparciu o pogłębioną analizę sytuacji zaplanowanie odpowiednich działań służących zwiększeniu efektywności organizacji.

Informacje organizacyjne

Usługa obejmuje :

 • Diagnozę i dopasowanie usługi do potrzeb Zamawiającego (zdefiniowanie głównych założeń badania, dookreślenie obszarów i grup docelowych, opracowanie planu działań informacyjnych i badawczych);
 • Sesję Listening Post - spotkanie grupowe (jedno lub więcej);
 • Opracowanie raportu podsumowującego sesje Listening Post, wraz z hipotezami dotyczącymi dynamiki organizacji;
 • Spotkanie podsumowujące.

V konferencja Ucząca się Organizacja

 

 

 


 

KONTAKT

Aneta Marek

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych

aneta.marek@wszechnica.uj.pl

514 206 346

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big