Content

Organizacja 2030

 • Rozwój technologii umożliwia postępującą automatyzację zadań, które do tej pory wymagały wykwalifikowanej kadry. Stwarza to szansę na olbrzymie oszczędności, jednocześnie zagrażając firmom, których przewaga konkurencyjna opiera się na niskich kosztach pracy.
 • Oczekiwania nowego pokolenia pracowników nie ograniczają się już do stabilnego zatrudnienia połączonego z odpowiednim wynagrodzeniem. Ludzie – szczególnie ci o najwyższych kompetencjach – poszukują „organizacji z charakterem”. Chcą, by środowisko pracy dawało przestrzeń na realizację istotnych dla nich wartości.
 • Destruktywny wpływ działalności człowieka na środowisko osiągnął poziom, w którym zaczynamy odczuwać jego realne, bezpośrednie skutki. Towarzyszy temu zmiana świadomości klientów i pracowników, a także bardziej zdecydowane działania regulatorów.
 • Polityczne i społeczne napięcia na poziomie Polski, Europy i świata oznaczają niestabilne warunki prowadzenia biznesu.

Cztery wymienione powyżej tematy powtarzają się w naszej pracy z liderami bardzo różnych organizacji. Być może podobnie jest w Twojej firmie – ludzie zastanawiają się, jak długo wytrzyma aktualny model działania, lub jak można wykorzystać pojawiające się szanse. Presja krótkoterminowych celów utrudnia nawet rozpoczęcie rozmowy o wyzwaniach przyszłości, a tym bardziej doprowadzenie jej do konstruktywnych, twórczych wniosków.

Popularne podejścia do myślenia strategicznego

Brak rzetelnej rozmowy o przyszłości prowadzi zwykle kadrę zarządzającą do dwóch, pozornie przeciwstawnych konkluzji:

 • Liderzy niektórych firm działają operacyjnie – rezygnują z tworzenia długofalowej strategii i zastępują ją prostymi, liczbowymi celami zaprojektowanymi na zasadzie „zeszłoroczny wynik +5%”. Następnie skupiają uwagę na sprawach bieżących i rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
 • Liderzy innych firm korzystają z kilkuletnich planów strategicznych, opartych na analizie SWOT oraz liniowych, konserwatywnych prognozach dotyczących istotnych  trendów. Pozwala im to ukierunkować wysiłki, lecz oznacza pominięcie rosnącej zmienności środowiska i konsekwencji niepewnych zdarzeń.

Wspólną częścią tych pozornie bardzo różnych podejść jest pomijanie istotnych szans i zagrożeń. Co, jeśli przyszłość nie będzie po prostu liniowym rozwinięciem teraźniejszości? Wiemy, że niemal na pewno tak będzie, a jednak działamy, jakby nie było to prawdą. Indywidualne mierzenie się z niepewnością nie służy organizacjom. Obawy osób, które dostrzegają w otoczeniu niepokojące sygnały mogą skutkować mniejszym zaangażowaniem i przeniesieniem uwagi na osobiste „strategie przetrwania”, takie jak znalezienie innej pracy.

Alternatywa: dialog na temat przyszłości

Rozmowę o wyzwaniach przyszłości warto podjąć wprost, zapraszając do niej szersze grono pracowników. Pozwoli to:

 • znaleźć konstruktywne odpowiedzi na pojawiające się wyzwania,
 • zbudować poczucie współodpowiedzialności za rozwój i sukces firmy.

Warunki sukcesu

Zaproszenie szerszego grona pracowników do rozmowy na temat przyszłości firmy to odważna decyzja. Aby przyniosło korzyści, potrzeba:

 • Otwartości. Osoba lub zespół. który na co dzień zajmuje się strategią musi dopuścić możliwość, że kto inny dostrzeże pomijany dotychczas problem lub zaproponuje wartościowe rozwiązanie.
 • Zaufania. Nowi uczestnicy dialogu potrzebują wiary, że ich głos rzeczywiście się liczy i gotowości, by wziąć odpowiedzialność za cały system – a nie tylko własne oczekiwania.
 • Efektywnego prowadzenia. Pracę trzeba zorganizować tak, by była efektywna i angażująca, a wnioski - wyraziste, łatwe w komunikacji i przekładaniu na konkretne działania.

Puls organizacji

Krótki projekt diagnostyczny, pozwalający na syntetyczny, jakościowy opis kultury organizacjiw zestawieniu ze stojącymi przed nią wyzwaniami strategicznymi. Połączenie perspektywy pracowników z różnych szczebli z zewnętrznym oglądem konsultantów i ścisłe dopasowanie pytań do kontekstu i potrzeb firmy.

Rezultaty:

 • syntetyczne, jakościowe rozumienie ważnych cech kultury organizacyjnej;
 • zdefiniowanie kluczowych obszarów kultury i kompetencji wymagających zmiany, by poradzić sobie z wyzwaniami biznesu;
 • rekomendacje dotyczące sposobu radzenia sobie z wyzwaniami.

Wizja organizacji

Średniej wielkości projekt strategiczny angażujący uczestników w dialog na temat przyszłości firmy i zmieniających się warunków jej funkcjonowania. Wykorzystuje planowanie scenariuszowe i elementy metody Future Search, aby opisać  zmieniające się realia i skonfrontować z nimi aktualną strategię biznesową.

Rezultaty:

 • weryfikacja i odświeżenie lub modyfikacja wizji firmy; 
 • wyznaczenie lub korekta najważniejszych kierunków strategicznych z uwzględnieniem widocznych w otoczeniu trendów;
 • zaangażowanie uczestników w dialog strategiczny i wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za losy firmy.

Kultura organizacji

Kompleksowy, długofalowy projekt zmiany wybranych elementów kultury organizacyjnej, obejmujący pogłębioną diagnozę, określenie strategicznych kierunków zmiany, a następie stworzenie mechanizmu wywierającego stopniowy wpływ na postawy pracowników i normy kierujące ich zachowaniem.

Rezultaty:

 • uruchomienie lub przyspieszenie przemian kulturowych  zmierzających w istotnym dla firmy kierunku;
 • powiązanie „miękkich” aspektów funkcjonowania firmy z istotnymi celami biznesowymi;
 • zaangażowanie pracowników we współtworzenie zmiany organizacyjnej,  zwiększenie ich otwartości i odpowiedzialności.

Pierwszy krok

Potrzebujesz więcej informacji? Zastanawiasz się, czy Twoja organizacja jest gotowa do rozmowy o przyszłości? Zaproś naszych konsultantów na bezpłatną, niezobowiązującą rozmowę na temat sytuacji w swojej firmie.

 

 

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big