Content

Employee Experience Management

Warsztat Employee Experience Management - Zarządzanie Doświadczeniami Pracownika
 

Warsztat został zaprojektowany z myślą o rosnącej potrzebie ograniczania dużej rotacji pracowników oraz ze względu na rosnące trudności z przyciągnięciem ludzi do organizacji.

Jest to próba spojrzenia na firmę oczami pracownika. Ważne jest uświadomienie sobie, że na Employee Experience składają się doświadczenia w kontakcie z danym pracodawcą na wszystkich polach i etapach, poczynając od procesu rekrutacji, przez rozwój w firmie, aż po odejście z organizacji.

W trakcie warsztatu uczestnicy dokonają analizy obecnego doświadczenia pracownika, stworzą wizję stanu idealnego i wypracują rozwiązania, dzięki którym mogą go osiągnąć. Analizując doświadczenie skupimy się na różnych zdefiniowanych wcześniej obszarach np. rekrutacji, pierwszym dniu pracy, pierwszym kwartale, a nawet na momencie rozstania z firmą.
 

Dlaczego warto

Wszystko, czego doświadcza Pracownik, wywołuje u niego różne emocje. Pamięć tych emocji może w przyszłości wpłynąć na konkretne decyzje podejmowane przez pracownika, np. o pozostaniu  lub odejściu do innej pracy. Ważne jest zatem, aby pozytywnych doznań było jak najwięcej. Pochylenie się nad tematem podczas warsztatu może przynieść wiele długofalowych korzyści dla  organizacji.

Adresaci

Siłą grupowej pracy nad zagadnieniem Employee Experience w organizacji jest zaproszenie do dyskusji osób z różnych miejsc w organizacji. Tylko dzięki temu powstanie możliwość stworzenia wiarygodnego obrazu co dzieje się z pracownikiem w różnych sytuacjach których doświadcza w firmie. Osoby o różnorodnych punktach widzenia oraz mające styczność z pracownikami na wielu polach będą wartością dodaną dla efektów końcowych warsztatu.

 

Zachęcamy zatem do tworzenia grup złożonych z pracowników

 

 • działów HR, HR Business Partnerów,
 • działów rekrutacji,
 • działów L&D, zajmujących się onboardingiem (wdrażaniem nowych pracowników),
 • employer brandingiem,
 • team leaderów, managerów,
 • a nawet pracowników recepcji.
   

Uczestnicy mogą liczyć na:

 • uczestnicy uświadomią sobie jak wiele czynników składa się na doświadczenie pracownika w firmie
 • uwrażliwią się na identyfikowanie w codziennej pracy elementów, które mogą być negatywnymi doświadczeniami zarówno dla nowych pracowników, jak i pracowników z dłuższym stażem
 • nabędą umiejętność samodzielnego analizowania doświadczeń pracowników w przyszłości

 

Długofalowe korzyści:

 

 • Poprawa jakości doświadczeń pracownika
 • Poprawa wizerunku firmy na rynku pracy
 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy    
   

Program:

Sesja I

 • Wprowadzenie  do tematyki Employee Experience.

Sesja II

 • Analiza obecnego  doświadczenia.
  Próba odpowiedzi na pytanie: jak czuje się pracownik w organizacji na różnych etapach od początku do końca współpracy?

Sesja III

 • Wypracowanie stanu jaki chcielibyśmy mieć.
  Koncentracja na pytaniu: jak ma czuć się pracownik?

Sesja IV

 • Opracowanie rozwiązań mających poprawić doświadczenie pracownika.  
  Pytanie przewodnie: jak możemy to osiągnąć, co trzeba zmienić?

Opcje realizacji

Warsztaty zostaną dostosowane do potrzeb i mogą się skupiać:

 • na nowych pracownikach (tzw. new joiner)
 • na pracownikach z określonym stażem
 • na obcokrajowcach zatrudnianych przez firmę
 • innych wskazanych przez klienta aspektach employee experience.

Metoda pracy

Podczas warsztatu będziemy dzielić uczestników na grupy, które będą się zmieniać w trakcie pracy i wymieniać efektami pracy. Będziemy stwarzać warunki do wymiany doświadczenia, analizy obecnej sytuacji i generowania pomysłów.

 

Niektóre z metod które się pojawią to:

 • dyskusja moderowana
 • miniwykład
 • warsztaty w podgrupach

Ponadto uczestnicy mają możliwość skorzystania po szkoleniu z konsultacji indywidualnych z trenerami (telefoniczne, on-line) przy przygotowaniu i projektowaniu spotkania facylitacyjnego.

Prowadzący

Informacje organizacyjne

Szkolenie realizowane w formule zamkniętej na zamówienie Klienta.

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, możliwość dodatkowej sesji follow up na której omówione zostaną działania podjęte po warsztacie.

 

Miejsce realizacji: do ustalenia

 

Liczba uczestników: rekomendowane max. 16 osób

 

Realizacja usługi obejmuje:

 

 • opracowanie programu warsztatu i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb,
 • przygotowanie i realizację warsztatu,
 • dojazd trenera do miejsca szkolenia
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia,
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów,
 • konsultacje z prowadzącymi  do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

V konferencja Ucząca się Organizacja

 

 

 


 

KONTAKT

Aneta Marek

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych

aneta.marek@wszechnica.uj.pl

514 206 346

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big