Content

Coaching zespołu liderów

Adresaci

Program jest przeznaczony dla zespołów liderskich - menedżerów wysokiego lub średniego szczebla mających istotny wpływ na funkcjonowanie firmy. Szczególnie skorzystają na nim zespoły, które:

 • kierują firmami stojącymi przed ważnym wyzwaniem biznesowym;
 • chcą wypracować jednolity, spójny styl oddziaływania na pracowników i kształtowania kultury firmy;
 • w ostatnim czasie znacząco się powiększyły lub zmieniły swój skład;
 • są różnorodne i doświadczają wynikających stąd napięć;
 • poszukują bardziej twórczego, innowacyjnego podejścia do zarządzania firmą.

Podejście

Coaching zespołu liderów różni się od innych form pracy coachingowej, ponieważ odnosi się jednocześnie do potrzeb rozwojowych na trzech poziomach:

 • Na poziomie osoby, przedmiotem refleksji i zmiany są indywidualne kompetencje, nawyki i style kierowania innymi.
 • Na poziomie zespołu coaching służy zwiększaniu wzajemnego zaufaniu oraz projektowaniu i wprowadzaniu norm które sprzyjają efektywnej współpracy.
 • Na poziomie organizacji, coaching jest okazją do przeglądu i aktualizacji strategii oraz przygotowania działań  wpływających na kulturę firmy.    

Coachowie Wszechnicy UJ pracują z zespołami liderów, odwołując się do wszystkich wymienionych poziomów. Punktem wyjścia jest namysł nad sytuacją i kierunkiem rozwoju organizacji - po to, by odpowiedzieć na pytanie:

„Jakiego przywództwa potrzebuje teraz nasza firma?"

Odpowiedź stanowi punkt wyjścia dla rozmów o sposobie kierowania ludźmi, jakości współpracy między uczestnikami oraz mocnych i słabych stronach zespołu. Coachowie Wszechnicy UJ wspierają liderów w projektowaniu i wprowadzaniu w życie potrzebnych zmian, łącząc metody coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniu, techniki twórczego rozwiązywania problemów i systemowe rozumienie dynamiki grupy. Uzupełnieniem pracy z zespołem są sesje indywidualne, skoncentrowane na wdrożeniu wspólnych ustaleń i rozwoju kompetencji przywódczych.

Program

Program

Organizacja procesu coachingowego

 • Rekomendowany czas trwania: około 6 miesięcy
 • Częstotliwość sesji: sesje zespołowe raz w miesiącu, sesje indywidualne w dowolnie ustalonych terminach do 2 tygodni od sesji zespołowej
 • Miejsce realizacji: siedziba Wszechnicy UJ (Kraków) lub wskazane przez Zamawiającego
 • Forma coachingu indywidualnego: telefonicznie lub osobiście po uzgodnieniu minimalnej dziennej liczby sesji
 • Raportowanie dla organizacji:
  • raport wstępny podsumowujący diagnozę i sesję kontraktową (podsumowanie wniosków z diagnozy; ustalone obszary pracy, cele i wskaźniki efektywności)
  • raport końcowy, podsumowujący deklarowane przez uczestników efekty coachingu oraz wskaźniki realizacji ustalonych celów
  • bieżące notatki z ewaluacji zespołowych sesji coachingowych przez uczestników
 • Gromadzenie informacji zwrotnej: kwestionariuszowe badanie kompetencji przywódczych za pośrednictwem internetowej platformy do oceny 360 stopni (Advisio Competence Navigator)
 • Materiały dla uczestników: uczestnicy coachingu indywidualnego otrzymują pakiet materiałów rozwojowych wspierających autorefleksję i wspomagających przygotowanie się do procesu coachingowego

Jesteś zainteresowany ofertą? Chcesz poznać szczegóły?

Zapraszamy do kontaktu

Aneta Marek
514 206 346
aneta.marek@wszechnica.uj.pl

 

V konferencja Ucząca się Organizacja

 

 

 


 

KONTAKT

Aneta Marek

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych

aneta.marek@wszechnica.uj.pl

514 206 346

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big