Content

Workplace Coaching - program dla firm

 

Szkolenie organizowane w formule zamkniętej dla dedykowanej grupy pracowników z organizacji (8-14 osób). Cena i termin ustalane są indywidualnie.


 

Workplace Coaching to program wykorzystujący kluczowe elementy jednego z najbardziej uznanych na świecie kursów coachingowych i prezentujący je w formie dostosowanej do kontekstu pracy wewnątrz organizacji. Opracowano go, by pomóc liderom i zespołom coachów wewnętrznych w pełni korzystać z inspirowanego podejściem ericksonowskim modelu coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniach.  
Program jest oferowany w Polsce przez Wszechnicę UJ, zaś prowadzony i nadzorowany przez Erickson International.

 

Doświadczenie Erickson International obejmuje:

 

 • ponad 20 lat kształcenia i certyfikacji certyfikacji coachów,
 • ponad 10 lat akredytacji ICF,
 • ponad 40 000 absolwentów w 27 krajach świata,
 • jasny i spójny model pracy coachingowej, poznawanej przez uczestników „krok po kroku”.

Workplace Coaching to program realizowany na zlecenie konkretnej organizacji; prowadzony w sposób, który uwzględnia jej specyfikę.

 

W zależności od potrzeb Zamawiającego, możliwe jest:

 

 • dopasowanie programu do wyjściowego poziomu kompetencji uczestników;
 • akcentowanie różnych zastosowań kompetencji coachinowych (od prowadzenia formalnych procesów wewnątrz organizacji po coachingowy styl zarządzania);
 • uwzględnienie sytuacji klientów końcowych i praca nad zasadami prowadzenia, pomiaru efektów i promocji coachingu wewnątrz organizacji;
 • dopasowanie miejsca i czasu realizacji szkolenia;
 • uzupełnienie kursu przez dodatkowe usługi (np. mentoring, superwizja, doradztwo w budowaniu kultury coachingowej). 

Program „ Workplace Coaching” jest akredytowany przez International Coach Federation. Stanowi to potwierdzenie wysokiej jakości kursu i ułatwia uczestnikom ubieganie się o certyfikaty ICF.

 

Ośmiodniowa, 64-godzinna wersja programu jest akredytowana przez International Coach Federation na poziomie ACSTH (Accredited Coach Specific Training Hours), co oznacza, że ich absolwenci spełniają kryterium ukończenia profesjonalnego kursu, będące jednym z warunków certyfikacji na poziomie ACC (Associate Certified Coach).

Cele

Uczestnicy kończący kurs dysponują:

 

 • spójnym zrozumieniem roli coacha, relacji coachingowej i zastosowań coachingu w organizacjach;
 • całościową, dobrze ugruntowaną metodologią coachingową wraz ze strukturą rozmowy coachingowej;
 • szerokim, zróżnicowanym zakresem narzędzi i procesów dostosowanych do pracy w organizacjach i kontekstu wspierania rozwoju liderów;
 • umiejętnościami komunikacji coachingowej odpowiadającymi profilowi kompetencyjnemu International Coach Federation.

Metody pracy

Kurs umożliwia uczestnikom zdobywanie praktycznego doświadczenia i prowadzenie rozmów coachingowych już od pierwszego dnia zajęć.

 

Uczestnicy mogą się spodziewać:

 

 • realizowanych na forum grupy demonstracji sesji coachingowych oraz przykładów stosowania wybranych narzędzi;
 • samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych w parach i trójkach, ze wsparciem trenerów;
 • nauki udzielania sobie konstruktywnej informacji zwrotnej, z zaangażowaniem perspektywy klienta i przysłuchującego się sesji obserwatora;
 • rozwijających umiejętności coachingowe ćwiczeń grupowych;
 • interaktywnych miniwykładów i dyskusji.

 

Integralną częścią szkolenia jest prowadzenie sesji coachingowych pomiędzy modułami. Uczestnicy tworzą trzyosobowe zespoły spotykające się osobiście lub na odległość, budując coraz większą płynność i pewność siebie oraz umiejętność pracy z różnymi klientami.

 

Uzupełnieniem kursu jest ok. 200 stron materiałów, zawierających teksty rozszerzające rozumienie treści szkolenia, scenariusze ćwiczeń coachingowych oraz różnego rodzaju schematy i arkusze pomocne  w prowadzeniu coachingu.

Prowadzący

Zarys programu

Moduł 1. Założenia modelu coachingowego

 

 • Rola coacha w pracy wewnątrz organizacji
 • Założenia podejścia ericksonowskiego
 • Etapy planowania, kluczowe pytania na każdym z etapów
 • Rama rezultatu i myślenie w kategoriach rezultatu
 • Struktura sesji coachingowej
 • Umiejętności komunikacyjne i słuchanie w roli coacha
 • Poszerzanie świadomości: uruchamianie szerokiej perspektywy; wspieranie korzystania z "systemu wiedzy głębokiej"
 • Rama "jak gdyby" - narzędzia myślenia hipotetycznego

Moduł 2. Kluczowe struktury wspierające pracę coacha

 

 • Wzór Beckharta: obszary koncentracji w planowaniu zmian
 • Budowanie kontraktów na sesję coachingową
 • Relacja coach-klient w dłuższej perspektywie: kontraktowanie procesów coachingowych
 • Praca coachingowa z liderami - wspieranie wizji, rozwój w roli zawodowej; identyfikacja wartości, rozwój kompetencji
 • Struktura poziomów logicznych: budowanie spójności
 • Poziomy funkcjonowania umysłu: rola języka i wizualizacji
 • Obraz Ja oparty na wartościach: wykorzystanie wizualizacji w pracy coachingowej

Moduł 3. Strategia i kreatywne planowanie 

 

 • Wyznaczanie strategicznych priorytetów i zarządzanie czasem
 • "Coaching przy tablicy" - praca z kołem satysfakcji i kołem kompetencji
 • Wyznaczanie priorytetów w kontekście podejmowania decyzji;
 • Style postrzegania czasu w kontekście zadań lidera
 • Coaching z perspektywy interesariuszy
 • Uruchamianie kreatywności klienta; strategie kreatywności
 • Kreatywne planowanie z wykorzystaniem linii czasu 
 • Planowanie trójpozycyjne

Moduł 4. Radzenie sobie z krytyką i droga do mistrzostwa

 

 • 4 Gremliny: źródła obiekcji i oporu w pracy rozwojowej
 • Radzenie sobie z obiekcjami w procesie coachingu
 • Stół Mentorów - poszukiwanie wsparcia w trudnych sytuacjach
 • Utrzymywanie wytrwałości w długofalowej relacji coachingowej
 • Ścieżka mistrzostwa we wspieraniu długofalowego uczenia się
 • Długofalowa relacja coachingowa - pomiar postępów i świętowanie sukcesów podsumowanie
 • Integracja umiejętności i podsumowanie szkolenia

Zobacz także

Wsparcie organizacji we wdrażaniu kultury coachingowej

 

V konferencja Ucząca się Organizacja

KONTAKT

Izabela Górska

Izabela Górska

Konsultant ds. projektów rozwojowych

izabela.gorska@wszechnica.uj.pl

506 006 087

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big