Content

Szkoła Coachów The Art & Science of Coaching - rekrutacja trwa

 

Szkoła Coachów „The Art & Science of Coaching" to rozpoznawalny na całym świecie kurs coachingu prowadzony przez Erickson Coaching International. Akredytacja International Coach Federation jest gwarancją jego jakości i punktem wyjścia dla profesjonalnej certyfikacji absolwentów programu.

 

Szkoła Coachów „The Art & Science of Coaching" - studia czy szkolenie?

 

Szkoła Coachów „The Art & Science of Coaching"  organizowana przez Wszechnicę UJ, to szkolenie coachingowe, oparte na najlepszych praktykach coachingowych, prowadzone przez certyfikowanych coachów, międzynarodowych trenerów coachingu, praktyków z dużym doświadczeniem. Przekazywana w ramach programu metodologia pracy opiera się na założeniach podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, inspirowanego praktyką terapeutyczną Miltona Ericksona.

 

Szkoła coachingu Wszechnicy UJ i Erickson Coaching International pozwala uzyskać pogłębione zrozumienie roli coacha i specyfiki relacji coachingowej oraz proponuje uniwersalną strukturę dla sesji i całego procesu coachingu.

 

Potencjał kursu coachingu „The Art & Science of Coaching” opiera się na:

 

 • 37-letnim doświadczeniu Erickson Coaching International w kształceniu i certyfikacji coachów (14 lat akredytacji ICF),
 • 10-letniej obecności kursu w Polsce (42 edycje, 800 absolwentów)
 • umiejętnościach doświadczonych, międzynarodowych coachów Erickson Coaching International,
 • dostępie do społeczności coachingowej obejmującej absolwentów kursu w ponad 40 krajach,
 • jasnej i spójnej strukturze pracy coachingowej, poznawanej przez uczestników „krok po kroku”. 

Ścieżki certfikacji

Szkolenie coachingowe „The Art & Science of Coaching” jest akredytowane przez International Coach Federation, największą na świecie organizację dbającą o wysokie standardy jakości kształcenia coachów.
 


Moduły I-II (70 h) są akredytowane przez ICF jako Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) co oznacza, że ich absolwenci spełniają istotne dla certyfikacji ICF kryterium ukończenia profesjonalnego szkolenia coachingowego.

 


Moduły I-IV (136 h) są akredytowane przez ICF jako Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) co oznacza, że ich absolwenci spełniają istotne dla certyfikacji ICF kryterium ukończenia profesjonalnego szkolenia coachingowego.

 


Moduły I-IV + Pakiet Certyfikacyjny (szkolenie + mentoring + egzamin PCC ICF, razem 154 h) posiadają najwyższy stopień akredytacji ICF, umożliwiając uzyskanie certyfikatu ICF w trybie Accredited Coach Training Program (ACTP).

 

 


 

Adresaci szkolenia

Szkoła coachingu „The Art & Science of Coaching” jest skierowana do:

 

 • początkujących coachów,  którzy chcą zdobyć gruntowne, warsztatowe  przygotowanie do samodzielnej pracy coachingowej,
 • doświadczonych coachów szukających spójnej metodologii i jeszcze bardziej skutecznych narzędzi pracy,
 • trenerów, menedżerów i konsultantów którzy poszukują nowych możliwości zawodowego rozwoju i chcą korzystać w swojej pracy z elementów podejścia coachingowego.

Efekty szkolenia

Osoby które ukończą szkolenie dysponują:
 

 • kompleksową, opartą na praktyce znajomością modelu prowadzenia coachingu w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach,
 • umiejętnością prowadzenia rozmów coachingowych w sposób zgodny z kryteriami kompetencyjnymi ICF,
 • zestawem narzędzi dostosowanych do różnej tematyki i kontekstu prowadzenia rozmów coachingowych,
 • większą samoświadomością i gotowością do budowania wspierającej relacji w coachingu,
 • przygotowaniem do stosowania wcześniej zdobytych kompetencji komunikacyjnych w relacji coachingowej,
 • przygotowaniem do zaprojektowania i uruchomienia własnej praktyki coachingowej.

Uczestnicy Modułów I-II + Mentoring uzyskują Erickson Solution-Focused Coach Qualification (ESFCQ) i są uprawnieni do aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC ACSTH.

Uczestnicy Modułów I-IV uzyskują certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Certificate (ESFCC) i są uprawnieni do aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC lub PCC ścieżką ACSTH.

Uczestnicy Modułów I-IV + Mentoring uzyskują certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Diploma (ESFCD) i są uprawnieni do aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC lub PCC ścieżką ACTP.
 

Metody pracy

Zajęcia koncentrują się na ćwiczeniach wykonywanych przez uczestników. Prezentacji kolejnych narzędzi coachingowych towarzyszy, realizowana na forum grupy, demonstracja. Następnie uczestnicy zapros eni są do samodzielnego zastosowania omawianej struktury pracy podczas symulowanych sesji coachingowych, realizowanych w dwu lub trzy osobowych zespołach. Cykl zamyka omówienie tego doświadczenia wraz z burzą pytań oraz refleksją dotycząca kontekstu stosowania omawianego narzędzia.

 

Opinie uczestników szkolenia

" To jeden z lepszych kursów na jakich byłam. Perfekcyjnie przygotowuje do zawodu coacha. Zdecydowanie wykorzystam tę wiedzę w dalszym rozwoju zawodowym."

Uczestniczka XXXVIII edycji


" Możliwość poznania swoich słabych i mocnych stron oraz obszarów, nad którymi muszę popracować, dowiedziałam się dużo, nauczyłam się dużo i odkryłam rzeczy, o których nie miałam wcześniej pojęcia. Jestem pewna, że zdobyta wiedza przyda mi się niejednokrotnie w pracy trenera i codziennym życiu. "

Uczestniczka XXVIII edycji


" Bardzo dokładne i wyczerpujące pokazanie narzędzi. Miałem poczucie, że po szkoleniu rzeczywiście wiele umiem, a nie tylko wiem. Fantastyczna relacja trenerów z grupą. "

Uczestnik XXI edycji


" Zasób wiedzy jaki uzyskałam, szkolenie było inspirujące pełne niespodzianek, zaletą trenera jest niesamowita umiejętność porwania i zaciekawienia uczestników. Moje pierwsze szkolenie, na którym nie patrzyłam na zegarek i mimo zmęczenia oczekiwałam jeszcze i jeszcze informacji. "

Uczestniczka XXVIII edycji

Prowadzący szkolenie

Poszczególne moduły kursu są prowadzone przez certyfikowanych trenerów Erickson Coaching International trenerów z Polski, Kanady i USA. Wśród nich m.in.: 

Zarys programu szkolenia

Program 16-dniowej szkoły coachingu jest podzielony na cztery moduły szkoleniowe, z których każdy podporządkowany jest wybranemu aspektowi coachingu i prezentuje związane z nim zagadnienia i narzędzia. Każdy moduł trwa 4 dni.

 

 • Moduł I - Fundamenty i założenia profesjonalnego coachingu (32 godziny) - krok po kroku wprowadza w podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w coachingu prowadzonym zgodnie z metodologią Erickson Coaching International. Uczestnik uczy się wchodzić w rolę coacha - na koniec szkolenia jest w stanie samodzielnie przeprowadzić pełną rozmowę coachingową. Moduł I skupia się na inspiracji, jego centralne pytanie brzmi: „Co chcesz osiągnąć?". 
 • Moduł II - Coaching planowania i tworzenia rozwiązań (32 godziny) - dostarcza szerokiego zestawu narzędzi, by głębiej wnikać w pytanie klienta: „Jak mogę to osiągnąć?”. Uczestnik uczy się metod towarzyszenia klientowi w rozwijaniu strategii, planowaniu, wprowadzaniu planu w życie i zarządzaniu czasem. Punkt koncentracji w module II to poszukiwanie i wdrażanie twórczych rozwiązań 
 • Moduł III - Coaching wartości i samoświadomości (32 godziny) - stanowi pogłębienie rozumienia związku między kontaktem z najgłębszymi wartościami i długofalowym zaangażowaniem w realizację życiowych projektów. Odkrycie i uporządkowanie wartości dostarcza nowych odpowiedzi na pytanie „Dlaczego chcę to osiągnąć?". Moduł III zapoznaje uczestników z narzędziami ułatwiającymi integrację wartości i radzenie sobie z oporem.
 • Moduł IV - Integracja - wielopoziomowe budowanie sukcesu (32 godziny) - koncentruje się na domykaniu projektów i poszukiwaniu satysfakcji. „Po czym poznam, że osiągnąłem / osiągnęłam swój cel?" to najważniejsze pytanie tego modułu. Uczestnicy uczą się obserwować różnorodne potrzeby swoich klientów i przygotowują do rozpoczęcia własnej praktyki coachingowej lub wykorzystania coachingu w zatrudniającej ich organizacji. Integrują opanowane dotychczas narzędzia, doskonalą umiejętności  prowadzenia rozmów coachingowych i uczą się rozpoznawać w praktyce różne poziomy kompetencji ICF. 

W przerwach pomiędzy modułami:

 • uczestnicy min. 6-krotnie spotykają się by ćwiczyć prowadzenie sesji zgodnie z poznaną strukturą w tzw. trójkach coachingowych: coach-klient-obserwator
 • uczestnicy przesyłają trzy nagrania 30-minutowych sesji i otrzymują pisemny feedback

Absolwenci Modułów I-IV uzyskują certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Certificate (ESFCC) i są uprawnieni do aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC lub PCC ścieżką ACSTH.

 

Pakiet certyfikacyjny (ACTP)

Pakiet certyfikacyjny obejmuje trzy elementy:

 • Mentoring grupowy - spotkanie online (2x2h) - obejmuje informacje na temat procesu i kryteriów certyfikacji; przypomnienie profilu kompetencji coachingowych i kryteriów oceny sesji coachingowych; spotkanie i nawiązanie współpracy z mentorami. 
 • Mentoring  - 3 sesje grupowe, 3 sesje indywidualne.
 • Egzamin ustny realizowany w formie sesji coachingowej: obserwowana sesja telekonferencyjna z własnym klientem, podczas której weryfikowana jest zgodność z profilem kompetencyjnym na poziomie PCC ICF. 

Po zdaniu egzaminu uczestnicy uzyskują certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Diploma (ESFCD) i są uprawnieni do aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC lub PCC ścieżką ACTP.


NAJBLIŻSZE EDYCJE

Szkoła Coachów: Poznań Edycja 49 (Moduły I-IV)

Moduł II: 11-14 stycznia 2020

Moduł II: 20-23 lutego 2020 

Moduł III: 12-15 marca 2020

Moduł IV: początek kwietnia 2020
 

 

EDYCJE WIOSENNE


Szkoła Coachów: Kraków Edycja 50 (Moduły I-IV)

Moduł I: 23-26 kwietnia 2020

Moduł II:16-19 maja 2020

Moduł III: 4-7 czerwca 2020

Moduł IV: 27-30 czerwca 2020


 

Szkoła Coachów: Warszawa Edycja 51 (Moduły I-IV)

Moduł I:   16 -19 kwietnia 2020 

Moduł II:   7-10 maja 2020

Moduł III:  30 maja - 2 czerwca 2020

Moduł IV:  20-23 czerwca 2020

 

Szkoła Coachów: Wrocław Edycja 52 (Moduły I-IV)

Moduł I: 7-10 maja 2020

Moduł II: 4-7 czerwca 2020

Moduł III: 10-13 września 2020 

Moduł IV: 8-11 października 2020

Szkoła Coachów: Gdańsk Edycja 53 (Moduły I-IV)

Moduł I: 7-10 maja 2020

Moduł II: 4-7 czerwca 2020

Moduł III: 10-13 września 2020 

Moduł IV: 8-11 października 2020

 

Szkoła Coachów: Poznań Edycja 54 (Moduły I-IV)

Moduł I: 14-17 maja 2020

Moduł II: 13-16 czerwca 2020

Moduł III: 17-20 września 2020 

Moduł IV: 15-18 października 2020

 

Pakiet certyfikacyjny 

Spotkanie inaugurujące: 11 grudnia 2019 (Kraków)

Terminy sesji mentoringowych i egzaminu ustalane są indywidualnie.

 

Ceny

Moduły I-IV: 14 500 PLN, tj. 17 835 PLN brutto za całość lub 4 raty x 3750 PLN, tj. 4612,5 PLN brutto, płatne przed kolejnymi modułami.

 • Uczestnicy otrzymają rabat w wysokości 1 200 PLN od ceny netto szkolenia za dokonanie płatności na 45 dni przed uruchomieniem szkolenia (cena szkolenia wynosi 13 300 PLN, tj. 16 359 PLN brutto)
 • Uczestnicy otrzymają rabat w wysokości 600 PLN od ceny netto szkolenia za dokonanie płatności na 30 dni przed uruchomieniem szkolenia (cena szkolenia wynosi 13 900 PLN, tj. 17 097 PLN brutto)
 • Uczestnicy otrzymają rabat w wysokości 500 PLN od ceny netto szkolenia za dokonanie płatności 1. raty na 30 dni przed uruchomieniem szkolenia (cena raty wynosi 3625 PLN,  tj. 4 458,75 PLN brutto )
 • Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia

Pakiet certyfikacyjny: 4 500 PLN, tj.  5 535 PLN brutto.

 • Absolwenci Szkoły Coachów Wszechnicy UJ otrzymają rabat w wysokości 1000 PLN od ceny netto szkolenia za dokonanie zapisu i płatności maksymalnie w ciągu roku od ukończenia Modułów I-IV (cena pakietu wynosi 3 500 PLN, tj. 4 305 PLN brutto.

 

Informujemy również, że Szkoła Coachów jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP, co umożliwia uzyskanie dofinansowania udziału w szkoleniu. Zapraszamy do zapoznania się z naszym informatorem, w którym przedstawiamy kolejne kroki procedury pozyskania dofinansowania przez MŚP, w ramach Małopolskich Bonów Rozwojowych. Natomiast informacje o programach dofinansowań w pozostałych województwach można znaleźć na stronie PARP wybierając nazwę województwa w zakładce dofinansowanie.

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „The Art & Science of Coaching, Modules I-IV”
 

Zobacz także

V konferencja Ucząca się Organizacja

 

facebook     twitter   linkedin

KONTAKT

Izabela Górska

Izabela Górska

Konsultant ds. projektów rozwojowych

izabela.gorska@wszechnica.uj.pl

506 006 087

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big