Content

Szkoła Coachów The Art and Science of Coaching - rekrutacja trwa

 

Szkoła Coachów „The Art and Science of Coaching" to rozpoznawalny na całym świecie kurs coachingu prowadzony przez Erickson Coaching International. Akredytacja International Coach Federation jest gwarancją jego jakości i punktem wyjścia dla profesjonalnej certyfikacji absolwentów programu.

 

Szkoła Coachów „The Art and Science of Coaching" - studia czy szkolenie?

 

Szkoła Coachów „The Art and Science of Coaching"  organizowana przez Wszechnicę UJ, to szkolenie coachingowe, oparte na najlepszych praktykach coachingowych, prowadzone przez certyfikowanych coachów, międzynarodowych trenerów coachingu, praktyków z dużym doświadczeniem. Przekazywana w ramach programu metodologia pracy opiera się na założeniach podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, inspirowanego praktyką terapeutyczną Miltona Ericksona.

 

Szkoła coachingu Wszechnicy UJ i Erickson Coaching International pozwala uzyskać pogłębione zrozumienie roli coacha i specyfiki relacji coachingowej oraz proponuje uniwersalną strukturę dla sesji i całego procesu coachingu.

 

Potencjał kursu coachingu „The Art and Science of Coaching” opiera się na:

 

 • 27-letnim doświadczeniu Erickson College w kształceniu I certyfikacji coachów (9 lat akredytacji ICF, ponad 40 000 absolwentów na całym świecie),
 • umiejętnościach doświadczonych, międzynarodowych coachów,
 • dostępie do społeczności coachingowej obejmującej absolwentów kursu w ponad 30 krajach,
 • jasnej i spójnej strukturze pracy coachingowej, poznawanej przez uczestników „krok po kroku”. 


Szkolenie coachingowe „The Art and Science of Coaching” jest akredytowane przez International Coach Federation zapewniającej wysoki standard jakości kształcenia coachów.
 

 • moduły 1-4 są traktowane jako Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) co oznacza, że ich absolwenci spełniają kryterium ukończenia profesjonalnego szkolenia coachingowego,
 • moduł 5 kursu (organizowany odrębnie) obejmuje szkolenie, indywidualną współpracę z mentorem oraz egzamin ustny, umożliwiając uzyskanie certyfikatu ICF w trybie Accredited Coach Training Program (ACTP).
  Więcej informacji na temat modułu 5: Certyfikacja kompetencji

Adresaci szkolenia

Szkoła coachingu „The Art and Science of Coaching” jest skierowana do:

 

 • początkujących coachów,  którzy chcą zdobyć gruntowne, warsztatowe  przygotowanie do samodzielnej pracy coachingowej,
 • doświadczonych coachów szukających spójnej metodologii i jeszcze bardziej skutecznych narzędzi pracy,
 • trenerów, menedżerów i konsultantów którzy poszukują nowych możliwości zawodowego rozwoju i chcą korzystać w swojej pracy z elementów podejścia coachingowego.

Efekty szkolenia

Osoby które ukończą szkolenie dysponują:

 

 • kompleksową, opartą na praktyce znajomością modelu prowadzenia coachingu w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach,
 • umiejętnością prowadzenia rozmów coachingowych w sposób zgodny z kryteriami kompetencyjnymi ICF,
 • zestawem narzędzi dostosowanych do różnej tematyki i kontekstu prowadzenia rozmów coachingowych,
 • większą samoświadomością i gotowością do budowania wspierającej relacji w coachingu,
 • przygotowaniem do stosowania wcześniej zdobytych kompetencji komunikacyjnych w relacji coachingowej,
 • przygotowaniem do zaprojektowania i uruchomienia własnej praktyki coachingowej.

Absolwentów Szkoły Coachów - The Art and Science of Coaching zapraszamy do członkostwa w Społeczności Absolwentów Wszechnicy UJ

Opinie uczestników szkolenia

" To jeden z lepszych kursów na jakich byłam. Perfekcyjnie przygotowuje do zawodu coacha. Zdecydowanie wykorzystam tę wiedzę w dalszym rozwoju zawodowym."

Uczestniczka XXXVIII edycji


" Możliwość poznania swoich słabych i mocnych stron oraz obszarów, nad którymi muszę popracować, dowiedziałam się dużo, nauczyłam się dużo i odkryłam rzeczy, o których nie miałam wcześniej pojęcia. Jestem pewna, że zdobyta wiedza przyda mi się niejednokrotnie w pracy trenera i codziennym życiu. "

Uczestniczka XXVIII edycji


" Bardzo dokładne i wyczerpujące pokazanie narzędzi. Miałem poczucie, że po szkoleniu rzeczywiście wiele umiem, a nie tylko wiem. Fantastyczna relacja trenerów z grupą. "

Uczestnik XXI edycji


" Zasób wiedzy jaki uzyskałam, szkolenie było inspirujące pełne niespodzianek, zaletą trenera jest niesamowita umiejętność porwania i zaciekawienia uczestników. Moje pierwsze szkolenie, na którym nie patrzyłam na zegarek i mimo zmęczenia oczekiwałam jeszcze i jeszcze informacji. "

Uczestniczka XXVIII edycji

Prowadzący szkolenie

Zarys programu szkolenia

Program 16-dniowej szkoły coachingu jest podzielony na cztery moduły szkoleniowe, z których każdy podporządkowany jest wybranemu aspektowi coachingu i prezentuje związane z nim zagadnienia i narzędzia. Każdy moduł trwa 4 dni.

 

 • Moduł I buduje podstawy dla rozpoczynania rozmów coachingowych, skupiając się na zagadnieniu inspiracji i wspieraniu klientów w budowaniu motywującej do działania wizji celów. Jest też pierwszym krokiem na drodze do rozumienia i budowania roli coacha w odróżnieniu od innych ról związanych ze wspieraniem rozwoju. Uczestnicy kończący moduł I dysponują umiejętnościami wystarczającymi do przeprowadzenia podstawowej rozmowy coachingowej. 
 • Moduł II koncentruje uwagę na planowaniu i wdrożeniu działań zmierzających do wyznaczonego celu. Wyposaża uczestników w umiejętności i narzędzia pomocne we wspieraniu klientów w generowaniu rozwiązań, określaniu strategii i wyznaczeniu priorytetów. 
 • Moduł III odwołuje się do systemu wartości oraz wyzwania, jakim jest utrzymanie koncentracji na celu, pomimo pojawiających się przeciwności. Uczestnicy uczą się wspierać klientów w zwiększaniu samoświadomości i wykorzystywaniu jej do wzmacniania długofalowej motywacji.
 • Moduł IV integruje zdobyte dotychczas umiejętności, przenosząc uwagę na zagadnienia związane z osiąganiem sukcesu, domykaniem realizacji projektów i czerpaniem satysfakcji z własnych osiągnięć. Uczestnicy mają okazję podsumować i sprawdzić własną wiedzę w trakcie wspólnie omawianego testu, a także zademonstrować zdobyte umiejętności prowadząc sesje coachingowe. 

Sposób prowadzenia szkoły coachingu opiera się na demonstracjach modelowych zastosowań narzędzi coachingowych oraz na samodzielnym testowaniu ich w treningowych rozmowach. Uczestnicy poznają szeroki wachlarz procesów i narzędzi możliwych do efektywnego wykorzystania w praktyce coachingowej. Program buduje rzetelne, oparte na doświadczeniu podstawy dla samodzielnego prowadzenia coachingu:

 

 • interaktywnych mini wykładów i dyskusji wprowadzających w zagadnienie,
 • realizowanych na forum grupy demonstracji sesji coachingowych oraz zastosowania wybranych narzędzi,
 • samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych w parach i trójkach, z dostępnym wsparciem trenerów,
 • nauki udzielania sobie konstruktywnej informacji zwrotnej, z zaangażowaniem perspektywy klienta i przysłuchującego się sesji obserwatora,
 • uzupełniających umiejętności ćwiczeń realizowanych na forum i w mniejszych grupach.

Kontynuacją dla ćwiczeń realizowanych w trakcie kursu jest praca pomiędzy modułami. Uczestnicy tworzą trzyosobowe zespoły, które regularnie ćwiczą prowadzenie rozmów coachingowych, spotykając się osobiście lub pracując na odległość. Pozwala to na znacznie większą płynność i pewność siebie w prowadzeniu rozmów coachingowych, a jednocześnie zapewnia warunki do uzyskiwania wartościowej informacji zwrotnej. 

Kursanci otrzymują ok. 400 stron materiałów, zawierających teksty rozszerzające rozumienie treści szkolenia, scenariusze ćwiczeń coachingowych oraz schematy i arkusze oceny.

Terminy i ceny

Trwa rekrutacja na edycje:

Edycja XLII: Szkoła Coachów Kraków

Moduł 1: 23 – 26 września 2017

Moduł 2: 14 – 17 października 2017

Moduł 3: 11  14 listopada 2017

Moduł 4: 9 – 12 grudnia 2017

Zgłoszenia

W celu zgłoszenia proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy

 

Edycja XLIII: Szkoła Coachów Warszawa

Moduł 1: 28 września – 1 października  2017

Moduł 2: 19 – 22 października 2017

Moduł 3: 16 – 19 listopada 2017

Moduł 4: 14 – 17 grudnia 2017

Zgłoszenia

W celu zgłoszenia proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy

 

 

Cena: 14 500 PLN + 23% VAT za całość lub 4 raty x 3750 PLN + 23% VAT, płatne przed kolejnymi modułami.

 • Uczestnicy otrzymają rabat w wysokości 1200 PLN (+ 23% VAT) za dokonanie płatności do 30 czerwca (cena szkolenia wynosi 13 300 PLN + 23% VAT)
 • Uczestnicy otrzymają rabat w wysokości 600 PLN (+ 23% VAT) za dokonanie płatności na 30 dni przed uruchomieniem szkolenia (cena szkolenia wynosi 13 900 PLN + 23% VAT)
 • Uczestnicy otrzymają rabat w wysokości 500 PLN (+ 23% VAT) za dokonanie płatności 1. raty na 30 dni przed uruchomieniem szkolenia (cena raty wynosi 3625 PLN + 23% VAT)
 • Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „The Art and Science of Coaching, Modules I-IV”

 

Absolwentów Szkoły Coachów - The Art and Science of Coaching zapraszamy do członkostwa w Społeczności Absolwentów Wszechnicy UJ

Poznaj naszych trenerów

Zobacz także

 

facebook     twitter   linkedin

KONTAKT

Karolina Kaduszkiewicz

Karolina Kaduszkiewicz

Konsultant ds. projektów rozwojowych

karolina.kaduszkiewicz@wszechnica.uj.pl

512 083 717

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big