Content

Psychologia dla Coachów Wszechnicy UJ

 

Psychologia dla Coachów to kurs służący budowaniu powiązań między rzetelną wiedzą psychologiczną i praktyką coachingową. Uczestniczący w nim coachowie uporządkują i zweryfikują założenia, na których opierają się w codziennej pracy z klientami. Pozwoli im to na:

 • krytyczną ocenę obecnych na rynku modeli i narzędzi  coachingowych;
 • uniknięcie błędów wynikających z popularnych, lecz nieprawdziwych przekonań na temat rozwoju;
 • większą elastyczność w doborze i samodzielnej modyfikacji strategii pracy z klientami;
 • większą trafność w ocenie sytuacji psychologicznej klienta i decyzji o podjęciu lub rezygnacji z coachingu.

Program Psychologia dla Coachów posiada akredytację International Coach Federation i jest programem typu CCE - Continuing Coach Education. Udział w kursie pozwala na uzyskanie 45 punktów CCE (26 - Core Competencies oraz 19 - Resource Development) dla celów odnowienia akredytacji ACC, PCC i MCC a także możliwość wykorzystania ich jako uzupełniających coach-specific training w procesach akredytacji ścieżką Portfolio. 

Więcej informacji o odnowieniu akredytacji: https://coachfederation.org/icf-credential/renew-credential

Adresaci szkolenia

Psychologia dla Coachów to program przeznaczony dla osób, które ukończyły kompleksowy, trwający co najmniej 60 godzin kurs coachingu. Najwięcej zyskają na nim osoby, które aktualnie korzystają z umiejętności coachingowych w praktyce.

 

Kurs zaprojektowano z myślą o osobach nie mających wykształcenia psychologicznego. Może jednak być użyteczny również dla psychologów, zainteresowanych odświeżeniem i pogłębieniem zdobytej wcześniej wiedzy. 

Efekty szkolenia

Uczestnicy kursu:

 • poszerzą wiedzę na temat głównych nurtów współczesnej psychologii;
 • poznają wybrane koncepcje i wyniki badań istotne w praktyce wspierania rozwoju innych;
 • nauczą się planować i modyfikować interwencje coachingowe odwołujące się do poznanych mechanizmów;
 • wzmocnią umiejętności samodzielnej, krytycznej analizy dostępnych na rynku metod i podejść do wspierania rozwoju;
 • poznają praktyczne kryteria zdrowia psychicznego i ich zastosowanie w decyzji o podjęciu lub rezygnacji z coachingu.

Metody pracy

Psychologia dla Coachów to 56-godzinny kurs podzielony na 3 intensywne moduły. Zajęcia koncentrują się na praktycznych zastosowaniach wiedzy psychologicznej. moduły obejmują:

 • lekturę i wspólną dyskusję tekstów psychologicznych;
 • mini-wykłady przekazujące syntetyczną wiedzę;
 • studia przypadku odnoszące wiedzę do praktyki coachingowej;
 • prezentację i ćwiczenie stosowania narzędzi coachingowych inspirowanych wiedzą psychologiczną.  

 

Opinie uczestników szkolenia

" Jeśli podczas prowadzenia sesji coachingowej chociaż raz miałeś poczucie że chodzisz w kółko lub tkwisz w miejscu, kurs "Psychologia dla coachów" jest dla Ciebie - pomoże Ci znaleźć wyjście z takich sytuacji i ruszyć dalej. "

Uczestniczk IV edycji

Prowadzący szkolenie

Zarys programu szkolenia

Moduł I, Dzień 1 (6 godzin):

Blok 1: Psychologia i coaching

 • Zastosowania wiedzy psychologicznej w coachingu
 • Kryteria naukowości: jak odróżnić naukę od pseudonauki?
 • Krytyczna lektura tekstów psychologicznych

Blok 2: Główne nurty psychologiczne

 • Główne nurty i koncepcje człowieka we współczesnej psychologii 
 • Poziomy interwencji w coachingu 
 • Analiza sytuacji klienta - projektowanie interwencji coachingowych

Moduł I, Dzień 2 (6 godzin):

Blok 1: Motywacja i wyznaczanie celów

 • Psychologiczne koncepcje wyznaczania celów 
 • Wytrwałość i podtrzymywanie motywacji w dążeniu do celu 
 • Wizualizacja, afirmacje, optymizm: możliwości i ograniczenia

Blok 2: Samoregulacja i podtrzymywanie wytrwałości

 • Siła woli i samoregulacja 
 • Radzenie sobie z pokusami i "rozgrzewanie" celów 
 • Ukierunkowane ćwiczenie, pożądane utrudnienia i dążenie do mistrzostwa

Moduł II, Dzień 1 (6 godzin):

Blok 1: Coaching i terapia 

 • Różnice między terapią i coachingiem 
 • Kryteria zdrowia psychicznego i podstawowe pojęcia psychopatologii 
 • Kwalifikowanie do coachingu. Jak rozpoznać osoby zdrowe? Kiedy terapia jest lepszym wyjściem? 

Blok 2: Procesy nieświadome i ich wpływ na pracę coachingową

 • Mechanizmy obronne i opór w podejściu psychodynamicznym
 • Relacja coachingowa - ryzyka dla utrzymywania się w roli
 • Prowadzenie relacji coachingowej - inspiracje i wskazówki ze świata psychoterapii

Moduł II, Dzień 2 (6 godzin):

Blok 1: Struktura osobowości

 • Psychologiczne koncepcje osobowości 
 • Stałość i zmienność osobowości - co może zmienić coaching? 
 • Różnice indywidualne: wymiary istotne w coachingu; rola narzędzi badania osobowości  

Blok 2: Samowiedza i postrzeganie siebie

 • Samowiedza, samoocena i schematy Ja 
 • Tendencyjność w postrzeganiu siebie i budowaniu samoświadomości 
 • Praca ze schematami w coachingu

Moduł III, Dzień 1 (6 godzin):

Blok 1: Emocje i stres

 • Podstawy psychologii emocji 
 • Style wyjaśniania sukcesów i porażek 
 • Wpływ interpretacji na powstawanie emocji i stresu  
 • Poznawcze podejście do pracy z emocjami

Blok 2: Interpretacje i przekonania

 • Możliwości oddziaływania na przekonania klienta 
 • Budowanie konstruktywnych nawyków myślowych w coachingu 

Moduł III, Dzień 2 (6 godzin):

Blok 1: Rozwój człowieka dorosłego

 • Podstawowe założenia psychologii rozwoju osób dorosłych
 • Stadialne koncepcje rozwoju osób dorosłych; wyzwania i kryzysy
 • Coaching ważnych wyzwań życiowych

Blok 2: Psychologia narracyjna: życie jako opowieść

 • Podejście narracyjne w psychologii osobowości 
 • Strategie coachingowe inspirowane podejściem narracyjnym
 • Wspieranie klientów w przeformułowaniu opowieści o własnym życiu  

Moduł III, Dzień 3 (6 godzin):

Blok 1: Superwizja coachingowa

 • Model 7 perspektyw - wprowadzenie do pracy superwizyjnej
 • Praca superwizyjna nad rzeczywistymi przypadkami z indywidualnej pracy coachingowej uczestników

Blok 2: Podsumowanie kursu

 • Praca  z przypadkami - refleksja i dyskusja uwzględniająca dotychczas poznane koncepcje psychologiczne oraz doświadczenie pozostałych członków grupy
 • Superwizja, interwizja i narzędzia narracyjne - refleksja nad własną praktyką coachingową
 • Zakończenie zajęć

Terminy i ceny

Poznań - Edycja 7

Moduł I: 22-23 lutego 2020

Moduł II: 14-15 marca 2020

Moduł III: 28-30 marca 2020

Kraków - Edycja 8

Moduł I: 4-5 maja 2020

Moduł II: 30-31 maja 2020

Moduł III: 15-17 czerwca 2020

Warszawa - Edycja 9

Moduł I: 9-10 maj 2020

Moduł II: 23-24 maj 2020

Moduł III: 19-21 czerwca 2020

 

Cena: 3 900 PLN, tj. 4 797 PLN brutto za całość lub 3 raty x 1 400 PLN, tj. 1 722 PLN brutto, płatne 14 dni przed kolejnymi modułami.

 

 • Uczestnicy otrzymują rabat w wysokości 400 PLN od ceny netto szkolenia za dokonanie płatności na 30 dni przed uruchomieniem szkolenia (cena szkolenia wynosi 3 500 PLN, tj. 4 305 PLN brutto).
 • Absolwenci Szkoły Coachów "The Art & Science of Coaching" otrzymują rabat w wysokości 700 PLN od ceny netto szkolenia  (cena szkolenia wynosi 3 200 PLN, tj.  3 936 PLN brutto).

Promocje nie łączą się.

 

Cena obejmuje: 

 • udział w zajęciach,
 • książkę "Psychologia dla coachów" autorstwa Macieja Świeżego,
 • materiały szkoleniowe i zestaw lektur towarzyszących każdemu z tematów,
 • lunch i poczęstunek podczas przerw kawowych. 

Warunki ukończenia szkolenia

Aby otrzymać certyfikat potwierdzający wiedzę w obszarach, których dotyczy seminarium, należy: 
 • odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 75% pytań w każdym z quizów sprawdzających znajomość dyskutowanych tekstów (quizy można rozwiązywać wielokrotnie)
 • poprawnie rozwiązać studium przypadku wymagające zastosowania wiedzy psychologicznej do praktycznego wyzwania związanego z pracą coachingową. 
Osoby, które nie spełnią jednego z powyższych kryteriów, ale wzięły udział w we wszystkich zajęciach  otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
 

Informujemy również, że Psychologia dla Coachów jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP, co umożliwia uzyskanie dofinansowania udziału w szkoleniu. Zapraszamy do zapoznania się z naszym informatorem, w którym przedstawiamy kolejne kroki procedury pozyskania dofinansowania przez MŚP, w ramach Małopolskich Bonów Rozwojowych. Natomiast informacje o programach dofinansowań w pozostałych województwach można znaleźć na stronie PARP wybierając nazwę województwa w zakładce dofinansowanie.

 

Regulamin uczestnictwa w kursie "Psychologia dla Coachów".
 

V konferencja Ucząca się Organizacja

 

Zobacz także

facebook     twitter   linkedin

 

KONTAKT

Izabela Górska

Izabela Górska

Konsultant ds. projektów rozwojowych

izabela.gorska@wszechnica.uj.pl

506 006 087

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big